میلیون‌ها یانک خرس هشدار کوره سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی


به گزارش روز شنبه ایرنا، وب خبری سی ان ان همراه خود تخلیه این خبر افزود: ۹۰ شانس به همین دلیل نواحی  غرب آمریکا به همین دلیل ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین ۱۴۰۱ )بدین سو  در داخل سناریو خشک آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ شانس در داخل شرایطی وخیم تر به همین دلیل آن خواهد شد  قرار گرفته است.

میلیون‌ها آمریکایی تحت هشدار آتش سوزی و خشکسالی

سی ان ان افزود: هم اکنون 2 کانون کوره سوزی در داخل نیومکزیکو رخ دانش، مقیاس یکی از آنها در نظر گرفته کوره سوزی ها به بیش به همین دلیل هفت هزار جریب (در دسترس به 3 هزار هکتار) رسیده کدام ممکن است تنها واقعی ۳۳درصد به همین دلیل آن خواهد شد مهار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر به مقیاس شش هزار  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵هکتار (دوهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هکتار) بوده کدام ممکن است به همین دلیل سه شنبه هفته قبلی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله مهار نگردیده  است.

میلیون‌ها آمریکایی تحت هشدار آتش سوزی و خشکسالی

این رسانه تصویری یانک در داخل شکسته نشده گزارش داد: هم اکنون کیفیت بالا هوا در داخل ایالت  نیومکزیکو به دلیل عمق یافتن کوره سوزی ها در داخل سناریو خصومت قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید  را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  بهزیستی را بوجود معرفی شده است است.

تخلیه ۵هزار نفر درایالت نیومکزیکو

درهمین جاری خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز درپوشش این خبر گزارش داد: افسران نیویومکزیکو همراه خود شکسته نشده کوره سوزی بزرگ دراین ایالت اصل تخلیه 5 هزار نفر به همین دلیل ساکنان  محله ای تخصصی ایجاد می کند {مناطق} کوره سوزی قرار داشته را صارد کردند.

به همین دلیل بین درگیر شدن ۲۰۰ واحد مسکونی

آسوشیتدپرس افزود: به همین دلیل زمان شیوع کوره سوزی  در داخل ایالت نیومزیکو تا این مرحله  بیش به همین دلیل ۲۰۰ باب واحد مسکونی به همین دلیل بین گذشت  را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نفر نیز تا این مرحله جان باخته اند.

کوره سوزی در داخل جنگل های کلورادو

پیش به همین دلیل این را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهفتم فروردین ماه ۱۴۰۱؛ کوره سوزی در داخل جنگل های کلورادو باعث شده بود به همان اندازه افسران این ایالت نزدیک کردن به زودی کوره به کلان شهر بولدر  در داخل ایالت کلورادو، اصل تخلیه سریع ۱۹ هزار نفر به همین دلیل ساکنان این کلان شهر را صادر کنند؛ به آموزش داده شده است افسران، کوره به جهان ای کدام ممکن است 12 ماه قبلی به تخریب هزار منزل مسکونی منجر شد در دسترس شده بود.

میلیون‌ها آمریکایی تحت هشدار آتش سوزی و خشکسالی

اداره سراسری اقیانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی آمریکا (NOAA) در داخل گزارش هر سال شخصی؛  12 ماه ۲۰۲۱ را همراه خود ۲۰ مناسبت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری مختلف کدام ممکن است قیمت هایی قبلی میلیارد دلاری داشته است یکی از آنها در نظر گرفته فجیع ترین سالهای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری {در این} ملت توضیح دادن کرد.

خسارت قابل انتساب به این بلایای خالص قیمت بر جای می دهد 1000 مورد جنگل سوزی درایالت های غربی آمریکا، سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفان های از حداکثر در داخل تگزاس، پیچ و تاب در داخل ایالت های جنوب ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفان های فصلی کدام ممکن است سواحل دریا ژاپنی آمریکا را در داخل نوردید در داخل مجموع حدود ۱۴۵ میلیارد دلار آمریکا {بوده است}.

این گزارش جنگل سوزی ها در داخل کالیفرنیا را کدام ممکن است باعث نابودی عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار هکتار به همین دلیل جنگل ها شد مضر ترین کوره سوزی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت این مناسبت باعث خساراتی بیش به همین دلیل ۱۰ میلیارددلار شده است.

**۱۳۰۲***