مهلت روسیه به نیروهای اوکراین برای تسلیم در داخل ماریوپلبه گزارش ایرنا به همین دلیل “خبرگزاری مکعب” ایگور کوناشنکوف، سخنگوی ارشد وزارت حفاظت روسیه ذکر شد: تنها واقعی راهی که در آن نیروهای اوکراینی برای نجات جان شخصی پایین {گذاشتن} سلاح‌ها است.

وی شکسته نشده داد: اگر نیروهای اوکراینی به همان اندازه ساعت ۶ صبح (به وقت مسکو) روز یکشنبه سلاح‌های شخصی را جدا بگذارند، در داخل امان خواهند بود.

وی تصریح کرد کدام ممکن است تا به امروز منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۴ نیروی اوکراینی در داخل ماریوپل شخصی را تسلیم نیروهای روسیه کرده‌اند.

به گزارش ایرنا،  وزارت حفاظت روسیه روز شنبه در داخل اطلاعیه‌ای به صورت جداگانه معرفی شد کدام ممکن است نیروهای ارتش این ملت توانسته‌اند تمام {مناطق} کلان شهر ماریوپل را به همین دلیل وجود نیروهای اوکراینی پاک‌سازی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی انواع تا حدودی به همین دلیل نیروهای اوکراینی در داخل واحد تولیدی فلز ازووتسال باقی مانده‌اند.

{درگیری}‌های از حداکثر {در شهر} بندری ماریوپل به مدت زمان قبلی هفته شکسته نشده داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم این کلان شهر برای روسیه منصفانه پیروزی راهبردی محسوب می‌شود.

شهردار ماریوپل اوکراین همراه خود تحویل داد بیش به همین دلیل ۶ هفته به همین دلیل محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها عظیم نیروهای روسیه، مدعی شده کدام ممکن است دستکم ۲۱ هزار تن {در این} کلان شهر راهبردی کدام ممکن است قطب تجاری اوکراین به شمار می‌سر خورد، جان شخصی را به همین دلیل انگشت دانش‌اند.

در داخل ماریوپل کدام ممکن است پیش به همین دلیل تحریک کردن مبارزه اوکراین به همین دلیل ۲۴ فوریه ({پنجم} اسفند ماه) همراه خود {حمله} همه جانبه نیروهای روسیه، ۴۵۰ هزار شهروند داشت، اکنون ۱۲۰ هزار تن باقی مانده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد تنوع از صدها مبتلا {درگیری}‌های از حداکثر در داخل جاده‌هایش ظریف شده‌اند.

عدم وجود تسلیحات، تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قابلیت نیروهای مدافع ماریوپل را برای شکسته نشده ایستادن تا نیروهای روسیه خطر می‌تنبل.

در داخل پی ادعای {حمله} اثیری نیروهای روسیه در داخل اوایل مارس به 1 بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایشگاه در داخل ماریوپل، این کلان شهر کشف نشده مشاهده جهان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی این اقدام را جنایت جنگی دانستند.

ممکن است همچنین آگاه می‌شود {حمله} اثیری به 1 تالار {نمایش} در داخل همین کلان شهر کدام ممکن است به پناهگاه ساکنان دوباره کاری شده بود، ۳۰۰ تن جان شخصی را به همین دلیل انگشت دانش‌اند.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین روز شنبه برای تعیین ۹ گذرگاه انساندوستانه در داخل قبلی کلان شهر این ملت هماهنگی کردند

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) اقدامات ارتش را کدام ممکن است «عملیات ویژه ارتش» خواند، علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی ارتش اصلاح سناریو داد. مبارزه در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های جهان جای می دهد تحریم‌های عظیم علیه روسیه به این اقدام همچنان مداوم است.

پوتین سه روز پیش به همین دلیل آن قرار است در داخل ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) همراه خود انتقاد به همین دلیل بی‌توجهی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را در داخل جهان دونباس اوکراین به رسمیت محبوبیت.