مقام یانکی: رزم‌ناو روسی غرق شده تلفات انسانی داشته استاین مقام یانکی کدام ممکن است نامش مقوله ای نشده است، عصر جمعه به وقت منطقه ای در داخل مشاوره با خبرنگاران اعلام کردن کرد کدام ممکن است ناو جنگی مسکوا کدام ممکن است روز قبل از این در داخل آب های دریای سیاه غرق شد، تلفات انسانی در میان بسیاری نیروهای روسیه داشته است.

وی افزود: انواع این تلفات مطمئن نباید باشد.

پیش به همین دلیل این، رسانه ها به نقل به همین دلیل عالی مقام ارشد یانکی ادعا کردند: آمریکا اکنون معتقد است کدام ممکن است رزم‌ناو مسکوا روسیه در نتیجه اصابت 2 موشک نپتون اوکراین به آن قرار است غرق شده است.

این در داخل حالی است کدام ممکن است جان کربی سخنگوی پنتاگون روز قبل از این در داخل نشستی همراه خود خبرنگاران معرفی شد کدام ممکن است وزارت حفاظت آمریکا باقی مانده است نمی‌تواند گزارش‌ها در موضوع {حمله} موشکی اوکراینی‌ها به کشتی فوق العاده پیچیده روسیه را تایید هر دو رد تدریجی در نتیجه میدان دید کاملی به همین دلیل سناریو ندارد.

سخنگوی وزارت حفاظت آمریکا ذکر شد کدام ممکن است پنتاگون شیوع  “انفجار قابل آگاه باشید” در داخل ناو جنگی روسیه را کدام ممکن است باعث کوره سوزی در داخل آن قرار است شد، تایید می‌تدریجی  با این وجود نمی‌تواند در داخل خصوص میزان {آسیب} دیدگی اظهار تذکر تدریجی.

وی همراه خود مقوله ای اینکه این حادثه در داخل خواستن مدت زمان بر معنی روسیه {تأثیر} می گذارد، ذکر شد کدام ممکن است به همین دلیل لحاظ انواع کشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کوره، روسیه دارای شیوع نیروی دریایی مقایسه شده است همراه خود اوکراین است با این وجود {نمی تواند} آزادانه  در داخل دریای سیاه {حرکت} تدریجی.

جیک سالیوان مشاور بازاریابی ایمنی سراسری کاخ سفید نیز روز قبل از این، شیوع این انفجار در داخل ناو جنگی نیروی دریایی روسیه موسوم به “مسکوا” را ضربه بزرگی به مسکو دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این حادثه هر دو به بی کفایتی خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {حمله} سودآور اوکراینی ها رخ اطلاعات است.

مشاور بازاریابی ایمنی سراسری کاخ سفید افزود: اوکراینی ها همراه خود ما درگیر بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است ناو روسیه را همراه خود موشک های ضد کشتی عملکرد قرار اطلاعات اند. درحال حاضر ما قابلیت تایید بی طرفانه این {حمله} را {نداریم}، با این وجود قطعاً نحوه شیوع این حادثه یک موفقیت عظیم به روسیه است.

سالیوان شکسته نشده داد: این پیچیده ترین کشتی روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آنها خواهند شد مجبور شده ان {آسیب} قابل توجه در داخل آن قرار است را تایید کنند. آنها خواهند شد مجبور بوده اند بین 2 روایت یکی را تصمیم گیری در مورد کنند. اول اینکه علت ایجاد این حادثه بی کفایتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه به این ناو {حمله} شده است. در داخل {هر} صورت نتیجه نهایی خوبی برای آنها خواهند شد نباید باشد.

افسران اوکراینی اعلام کردن کرده بوده اند همراه خود عالی موشک ضد کشتی موسوم به نپتون این ناو را عملکرد قرار اطلاعات اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث غرق شدن آن قرار است شدند.

افسران اوکراینی مدعی هستند کدام ممکن است موشک های هدایت شونده ضد کشتی {مستقر} در داخل ساحل دریا، به مسکوا کدام ممکن است به همین دلیل مقر ناوگان دریای سیاه در داخل سواستوپل کریمه عملیات می‌کرد، اصابت کرده است.

بنا به گزارش مکعب، ناو مسکوا در داخل 12 ماه ۱۹۸۲ به نیروی دریایی شوروی اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه سه رزمناو موشک هدایت شونده گروه اسلاوا است. 2 اسلاوای اکنون نیست مارشال اوستینوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریاگ هستند مدیترانه ورزش می‌کنند.

مسکوا نخستین کشتی جنگی روسیه نباید باشد اندازه درگیری ۵۰ روزه اوکراین {آسیب} دیده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) همراه خود انتقاد به همین دلیل بی‌توجهی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را در داخل قلمرو دونباس به رسمیت محبوبیت.

پوتین سه روز پس به همین دلیل آن قرار است، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی ارتش کدام ممکن است آن قرار است را “عملیات ویژه” خواند، علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی ارتش اصلاح سناریو داد. درگیری در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌ها به اقدام روسیه همچنان مداوم است.

https://www.france24.com/en/europe/20220415-live-cia-chief-warns-desperate-putin-could-use-nuclear-weapons