معاون وزیر آموزش و پرورش: جریان آموزش و پرورش در مدارس باید با یادگیری و مهارت های مفرح آمیخته شودبه گزارش روز جمعه ایرنا از آموزش و پرورش اردبیل، علیرضا عبدی در نشست با اعضای گروه ارتقای کیفیت سوادآموزی استان اردبیل اظهار داشت: مدرسه باید محل مشارکت دانش آموزان باشد و نقش دانش آموزان در مدرسه افزایش یابد.

وی در ادامه به سند تحول اساسی آموزش و پرورش به عنوان نظام آموزشی برای تحقق اهداف اسلام اشاره کرد و افزود: برای تحقق این هدف باید همه ارکان مدرسه دست به دست هم بدهند.

وی همچنین تحول در آموزش و پرورش را موضوعی مهم و بسیار راهبردی دانست که در چند وقت اخیر همواره مورد توجه بوده است.

وی ادامه داد: در سند تحول با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت می توان گام های موثری برداشت زیرا سند تحول به نام نظام تعلیم و تربیت است و رمز تحقق آن توجه جدی به نیروی کار آموزش دیده و ماهر است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نیروی انسانی متحول نداشته باشیم صحبت از سند تحول به ثمر نمی رسد و به همین دلیل مقام معظم رهبری از معلم به عنوان افسر سپاه توسعه یاد کرده اند.

وی تصریح کرد: همه این واژه ها در جای خود دارای معنا و ارزش هستند، به طوری که در موج جهاد و شرایط سخت جنگ، نیروی انسانی در آموزش و پرورش یعنی معلمان و مدیران در خط مقدم قرار دارند و با هجمه هایی مواجه هستند.

عبدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنچه در سند تحول ایجاد نگرانی می کند، رویکرد جزئی و جزیی گرایی است، در حالی که شایسته است از نظام آموزش و پرورش برای خدمت به معلمان به عنوان مربیان نسل آینده استفاده شود.

وی ادامه داد: در نظرات امام در خصوص نهضت سوادآموزی به هدف نهایی یعنی «استقلال فرهنگی» می رسیم و این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز در گام دوم انقلاب بر آن تاکید داشتند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: نظام دانش نیاز به سازماندهی ندارد، بلکه باید در این احساس مسئولیت که باید آموزش دهیم و یاد بگیریم متبلور شود.