مصری‌ها اسناد جدیدی علیه {فوتبال} سنگال رو کردندبه گزارش ایرنا، نیروی کار سراسری {فوتبال} مصر در داخل دیدار پلی‌آف مقدماتی جام بین المللی در داخل قاره آفریقا در داخل ضربات پنالتی به نیروی کار سراسری سنگال باخت به همان اندازه شاگردان «کارلوس کی‌معنی» در مسیر درست حرکت کنید دستیابی جام بین المللی ۲۰۲۲ قطر ناکامی بمانند. کی‌معنی این دوران به دلیل رقبا‌ها به دلیل ستارگان بزرگی مشابه محمد صلاح در داخل نیروی کار فراعنه بهره می‌برد نتوانست شیوع منصفانه بر a 0 دیدار سر خورد را نگه داشتن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مغلوب سنگال شد.

دیدار این ۲ نیروی کار در داخل ضربات پنالتی همراه خود نتیجه نهایی سه بر منصفانه به درآمد میزبان (سنگال) منجر به. در داخل آن قرار است دیدار انداختن لیرز به صورت گیمرها مصری موجب شد به همان اندازه بزرگانی مشابه محمدصلاح نتوانند انجام خوبی در داخل ضیافت پنالتی داشته باشند. پس به دلیل بالا این دیدار مسوولان مصر به فدراسیون بین‌المللی {فوتبال} (فیفا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفدراسیون {فوتبال} آفریقا انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان برگزاری مجدد این تفریحی شدند.

تصور به ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) {پرونده} این تفریحی در داخل فیفا مورد ارزیابی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه مورد نیاز دانستن درباره آن قرار است گرفته شود. در واقع بعید است کدام ممکن است رای به تکرار تفریحی اطلاعات شود.

روزنامه البیان مصر در داخل گزارشی در موضوع ارزیابی این تفریحی در داخل فیفا نوشت: مسوولان {فوتبال} مصر به {تازگی} اسنادی را رو کردند کدام ممکن است فراهم کردن آن قرار است به فیفا می‌تواند هواداران سنگالی را همراه خود جریمه با کیفیت حرفه ای برخورد با تنبل.

در داخل یکپارچه این گزارش آمده است: ویدئوهای اخیر حاکی به دلیل وجود اقدامات ترتیب شده نسبت به گیمرها نیروی کار سراسری مصر در داخل پایین است، 9 اقدامات شخص خاص. این کارها به صورت سیستماتیک اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ناخواسته معمولاً نیست.

بعد به دلیل این دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکامی نیروی کار سراسری {فوتبال} مصر در داخل دستیابی جام بین المللی کارلوس کی‌معنی سرمربی نیروی کار به صورت توافقی قرارداد شخصی را فسخ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره می‌شود مراقبت از جام بین المللی همراه خود نیروی کار سراسری {فوتبال} تونس در داخل جاری مذاکره است.