مشکل غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم ها در داخل فراموش شدن مساله فلسطین بی نتیجه نهایی ماندبه گزارش ایرنا, حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در داخل خطبه های نماز جمعه این هفته شهرری در رابطه با دیدار رهبرمعظم انقلاب همراه خود مسئولان نظام افزود: {در این} دیدار رئیس معظم انقلاب بیش به همین دلیل ۸۰ {دقیقه} سخنرانی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ ها نکته را به مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ادای احترام به شدند همراه خود تاکید بر این محور کدام ممکن است مردمان به این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امید داشته باشند.

امام جمعه شهرری به تاکیدات مدیریت در داخل زمینه امیددادن به مردمان, ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر نماد کرد: امیددادن به مردمان تاثیر متعدد در داخل پیش برد کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب حمایت ممکن است دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نیز {در این} سخنرانی نسبت به مسئولان کارآمد های {اخلاقی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت داشتند.

وی یکی از آنها در نظر گرفته این کارآمد ها را مردم {ماندن} خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: رئیس معظم انقلاب سفرهای استانی رئیس جمهوری را قوت قلبی برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله گشا دانستند.

حجت الاسلام شاهچراغی اظهارداشت: این {سفرها} احتمالاً کل شما درخواست شده است های مردمان را برآورده نکند با این وجود مسئله گشاست.

خطیب جمعه شهرری با این وجود یکی دیگر به همین دلیل ایده ها مورد ردیابی مدیریت را مسائل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: غرور, سعودی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها تمام مشکل شخصی را برای فراموش شدن مساله فلسطین در این کره خاکی به {کار} گرفتند با این وجود به هیچ نتیجه نهایی ای نرسیدند.

وی در رابطه با کارآمد مدیریت به سعودی ها پیش به همین دلیل {حمله} به یمن معرفی شد: همین الان سعودی ها در داخل باتلاقی یمن ساخته اند گیر کرده اند همانگونه کدام ممکن است هشت 12 ماه در گذشته مدیریت فرمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان به سمت این مسئله به زانو درآمده اند.

وی افزود: یکی از آنها در نظر گرفته نکاتی کدام ممکن است مدیریت بر آن خواهد شد تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز {در این} عصر های ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر نیاز به آن خواهد شد را را مشارکت در دهیم استغفار است.

حجت الاسلام شاهچراغی اضافه کرد: به همین دلیل برکات ماه رمضان کدام ممکن است مبارکی این ماه را بهبود اطلاعات ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) است.

خطیب جمعه شهرری ذکر شد: امام مجتبی(ع) در داخل دوران امامت شخصی یکی از آنها در نظر گرفته کارهایی کدام ممکن است مشارکت در داد تربیت یاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ایده ها مورد تاکید حضرت جهاد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری با بدعت های رواج اطلاعات شده معاویه بود.

وی یادآورشد: به همین دلیل سیره امام حسن(ع) پشتیبانی به نیازمندان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان سفره دار مدینه بود.ماه رمضان زمان پشتیبانی به نیازمندان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا پیامبر تاکید داشتند کدام ممکن است مردمان در داخل ماه رمضان پشتیبانی به فقرا را به یاد داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیره امام حسن مجتبی(ع) بود.

شاهچراغی درپایان ذکر شد :در داخل {شرایط} طاقت فرسا کم بارشی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در داخل روزهای بلند مدت باران نبارد فصل تابستان دشواری در داخل پیش خواهیم داشت . {در این} {شرایط} مردمان به همان اندازه حد فرصت نیاز به صرفه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن {بهینه} را سبک تذکر قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {هر} شکل از اسرافی بپرهیزند.