مشاهده یک ییل ماده با پنج توله جدیدش


به گزارش ایسنا، حسن اکبری گفت: محیط بانان مشغول گشت زنی و کنترل حاشیه جاده ها برای نظارت و رصد گاومیش و توله های ماده که چند روز پیش رویت شده بودند، هستند اما طبق گزارش های قبلی در حال گسترش گشت و کنترل هستند. به سمت محوطه باز موفق به ثبت حضور این یوزپلنگ مادر با چهار توله شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و همکاران منطقه ای سمنان در حال شناسایی یوزپلنگ مادر از روی عکس هستند و به زودی اخبار تکمیلی در این باره اعلام می شود.

بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، اکبری افزود: مجموعه توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت به همراه زیستگاه های باز بین آنها، مهمترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران و قاره آسیا است که با وجود دشت و تپه ها و وجود طعمه، محل باقی مانده است این گونه ارزشمند است.

اکبری در ادامه بیان کرد: با تلاش همکاران محیط زیست استان سمنان و انجمن یوزپلنگ ایرانی بر اساس پایگاه شناسایی یوزپلنگ در استان توران مشخص شد یوزپلنگ ماده شناسایی شده «زنجبیل» نام داشت و یوزپلنگ ماده جدا شد. . از مادرش “حرب” سال گذشته. و امسال موفق شد چهار فرزند به دنیا بیاورد.

وی بیان کرد: امیدواریم با عنایت خداوند متعال و یاری یکدیگر به ویژه توجه و همکاری رانندگان عبوری از این جاده و چوپانان و جوامع محلی و حفاظت از زیستگاه این گونه گرانبها بتوانیم بتواند گام های مثبتی در جهت احیای گونه این گرانبها بردارد

انتهای پیام