مسیر توسعه بخش معدن آذربایجان غربی باید تسریع شود/تکمیل مطالعات معدنی جنوب منطقه تا پایان سالبه گزارش ایرنا، محمدصادق معتمدیان پنجشنبه شب در جلسه شورای معدن آذربایجان غربی افزود: امسال حوزه معدن به عنوان موتور محرکه توسعه منطقه تعیین شده است و باید با تمام توان وارد شویم. به اهداف این بخش دست یابد.
وی تصریح کرد: البته باید موارد قانونی در این راستا مرجع باشد و علاوه بر پاسخگویی سریع به استعلامات حوزه معدن، قانون نیز رعایت کامل شود.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده برای مطالعه جنوب منطقه در سال جاری، گفت: با سرمایه گذاری 400 میلیاردی و با حضور 150 نفر از کارشناسان این منطقه تا پایان سال تکمیل می شود. انجمن زمین شناسی.
معتمدیان افزود: برای سال آینده مناطق مرکزی و شمالی استان در این منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد.
وی گفت: ظرفیت معدن در استان بسیار زیاد است و با ادامه این ظرفیت نباید با مشکل بیکاری مواجه شویم.
وی تاکید کرد: البته باید علاوه بر سرمایه گذاری در مناطق جدید، معادن راکد به ویژه معادن با ارزش اقتصادی بیشتر مشخص شود.
در این جلسه در خصوص چند معدن راکد استان تصمیم گیری شد.