مراسم رونمایی از کتاب «حامی تولید».تهران – ایرنا – نشست رونمایی از کتاب حامی تولید با عنوان بررسی عوامل موثر بر حمایت از تولیدات داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری به قلم محمدرضا سیمیاری و امین اسلامی فارسانی در خبرگزاری ایرنا برگزار شد. چهارشنبه (26 مرداد 1401).