{مراسم} روز نظامی در داخل تهرانتهران- ایرنا- {مراسم} رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گاه به گاه روز نظامی، به همین دلیل صبح درست در این لحظه دوشنبه( ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ) در داخل تهران در داخل جاری برگزاری است.

این گزارش در داخل جاری پایان دادن است..