مدیریت زنجیره تولید تا زمانی که دارو استفاده نشود مناسب نیستعلی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو پس از آغاز طرح داروور، گفت: در این کشور ضعف هایی در روند توزیع دارو وجود دارد که به عنوان مثال، سرم قند نمک در داروخانه ساری موجود نیست که دلیل آن سیاست گاه اشتباه سازمان غذا و دارو است.

وی ادامه داد: باید به مردم حق دسترسی به حداقل داروهای ژنریک را بدهیم. بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است که بخشی از آن به بحث تولید و واردات دارو مربوط می شود که قابل قبول نیست.

نماینده ساری تصریح کرد: اخیرا بازدیدی از توانمندی های صنعت داروسازی در نمایشگاه ایران مال داشتم که نشان دهنده ظرفیت بالای تولیدکنندگان به حدی بود که نباید در این کشور محدود شود. گفته شد وزارت بهداشت و به ویژه سازمان غذا و دارو حمایت لازم را انجام نداده است.

بابایی افزود: سازمان غذا و دارو زنجیره تولید تا مصرف دارو را خیلی خوب مدیریت نمی کند، بنابراین بر این اساس عملکرد سازمان غذا و دارو را دلگرم کننده نمی دانم.

وی در توصیه ای به وزارت بهداشت برای بهبود این روند گفت: وزارت بهداشت باید نقاط ضعف و آسیب های سازمان غذا و دارو را شناسایی و به توانمندی ها و ظرفیت های کشور احترام بگذارد. پذیرفته شده در وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن، باید تغییرات لازم را انجام دهد.