مدیرعامل Luxair خواستار برداشتن روکش هواپیما شده است


می خواهید بیشتر بخوانید؟

به عنوان یک مشترک شما دسترسی نامحدودی به همه مقالات LT + دارید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟ یکی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید “مدیرعامل Luxair خواستار برداشتن روکش هواپیما شد”

به عنوان یک مشترک شما دسترسی نامحدودی به همه مقالات LT + دارید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟ یکی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید “مدیرعامل Luxair خواستار برداشتن ماسک ها شده است.

دیدگاهتان را بنویسید