محرومیت دو ساله برای ورزشکاران متخلف باد کلاسیک در انتخابی تیم ملیبه گزارش ایرنا، پس از پایان اولین روز از مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام در کرمان، کمیته انضباطی در خصوص اتفاقات رخ داده در این مسابقات تشکیل جلسه داد.

بر این اساس کمیته انضباطی ورزشکار دسته پنجم بادی کلاسیک را به دلیل توهین و ایجاد اغتشاش در مسابقات به دو سال محرومیت محکوم کرد.