قند – کار کردن از دوام به انسولین در داخل بدن ما ما

تحقیقات به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است رژیم های غذایی مدرن به سادگی به طور کوتاه مدت چربی ها را به دلیل بازو می دهند. اکثر اشخاص حقیقی پس به دلیل توقف ابزار همه چیز دوباره برخاستن به بهبود بار می کنند. به توضیحات زیادی {نمی توانید} رژیم را با آن همراه باشید. جدا از این، داروهای به کاهش چربی ها توانايي رفتار راه اندازی اساساً بیشترین انداختن پوند اضافی کوتاه مدت هستند، با این وجود بدن ما را آسیب پذیر سایر مسائل بهزیستی قرار می دهند.

علم ردیابی می تدریجی کدام ممکن است یکی از بهترین راه ها برای به دلیل بازو ارائه چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی تا حد زیادی، متعهد شدن عادات غذایی «یک گزینه بهتر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در روال تمرین ورزشی {متوسط} ​​کمک خواهد کرد که شما مدیریت هورمون بدن ما «انسولین» در گذشته به دلیل از دست دادن زندگی نتیجه نهایی سلول های عضلانی برای گاز است. این ما را اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر نشاط . با این وجود، انسولین مقدار بیش از حد از در واقع می تواند خطرناک باشد یا نباشد. در واقع می تواند به بدن ما بگوید غیر از بهره مندی از گلوکز برای گاز، چربی ها را ذخیره تدریجی. متعاقباً بدن ما {نمی تواند} چربی ها ذخیره شده است را بسوزاند.

جدا از این، از سیستم‌های غدد داخل ریز کدام ممکن است تمایل به غذا، خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو، توسعه ماهیچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیستم‌های ما را تغییر می‌کنند، شیفته انسولین اضافه شده مختل می‌شوند. این حالت عدم ثبات نتیجه در از {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادت به قندهای در دسترس در داخل اکثر غذاهای فرآوری شده می تواند. متعاقباً، ضرب و شتم مشکلات وزنی {اهمیت} بیشتری پیدا می تدریجی.

مردمی ترین یاد گرفته اند کدام ممکن است به میزان انرژی هر دو خوب و دنج چربی ها مصرفی شخصی کلمه کنند. اگرچه این زشت است، با این وجود عالی است کدام ممکن است به دلیل آن قرار است به یاد داشته باشید. با این وجود فراموش می کنیم کدام ممکن است بهبود قند، سیستم گاز بدن ما ما را بی رنگ می تدریجی. باشد که می تواند یک باشد نادرست مرگبار است. غذاهای کم انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم چرب معمولا مملو به دلیل شکر هر دو «تقلید کردن قند» هستند. قندها به انواع مختلفی به دلیل جمله ساکارز، گلوکز، شربت ذرت فروکتوز، مونوسدیم گلوتامات، پروتئین های هیدرولیز شده، چربی ها های ترانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندهای شیر آب شبیه لاکتوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالتوز وجود دارند. مسکن مد روز فقط در موردً {هر} موارد کدام ممکن است یک چیز را در داخل دهان شخصی می گذاریم، ما را به بلعیدن مرتب سازی شکر سوق می دهد. چه در داخل جاری مصرف کننده «نوشیدنی‌های ورزشی»، «نوشیدنی‌های گازدار»، «آبمیوه»، «آبجو» هر دو مصرف کردن غلات، رستوران‌های «طبیعی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای فرآوری‌شده باشیم، بیش از احتمال مقداری شکر بلعیدن می‌کنیم.

بلعیدن نه زیاد شکر در داخل دراز مدت زمان خطرناک است. بر متابولیسم بدست آورده اید {تأثیر} می گذارد. انسولین بالای جمع شده شده در داخل بدن ما 9 تنها واقعی {سمی} است. در واقع می تواند نتیجه در وضعیتی به تماس گرفتن از دوام به انسولین شود. متعاقباً، گلوکز در داخل حرکت خون باقی {می ماند}. مرحله قند خون نخست {می رود}. لوزالمعده بهبود مرحله قند خون را حس می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انسولین بیشتری تأمین می تدریجی کدام ممکن است باعث اضافه کردن مقدار بیش از حد از سیستم های بدن ما می تواند. این در واقع می تواند نتیجه در {فشار خون بالا}، {بیماری} قلبی، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها شود. پیر شدن در داخل {افرادی که} به دلیل از دوام به انسولین مبارزه کردن می برند تسریع می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این چند مورد آخر 12 ماه به دلیل مسکن ممکن است نیز بگذرد!

برنامه غذایی نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی {نکردن} حساسیت ما به انسولین خودمان را به طرز چشمگیری به کاهش اطلاعات است. به کاهش حساسیت به انسولین در واقع ما را به حداقل یک سناریو متابولیک غیرطبیعی سوق اطلاعات است کدام ممکن است 9 تنها واقعی منجر به حداقل یک سناریو متابولیک غیرطبیعی می تواند کدام ممکن است 9 تنها واقعی باعث بهبود بار غیرطبیعی در داخل فراگیر معده ما می تواند، تا حدودی {به طور قابل توجهی} تهدید ابتلا به دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} قلبی را بهبود می دهد.

مسئله {واقعی} اینجا است تخصصی ایجاد می کند این حالت متابولیک غیرطبیعی، بدون در نظر گرفتن دردسر می کنید {نمی توانید} بار کم کنید. {چربی ها} را شبیه اسفنج به آب نگه می دارید. این مطمئناً یکی توضیحات غالب شکست رژیم های غذایی است.

متعاقباً {پاسخ به} این مسئله، متعهد شدن سه گانه آرام مسکن جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید‌تر است کدام ممکن است می‌تواند حساسیت بدست آورده اید را نسبت به انسولین بدست آورده اید تقویت بخشد. هنگامی کدام ممکن است خوب برنامه غذایی مفید کدام ممکن است قند خون بدست آورده اید را بهبود نمی دهد، ترکیبی می کنید، خوب رژیم ورزشی متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب شده راه اندازی می کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های غذایی همراه خود کیفیت بالا، فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل بلعیدن می کنید، می توانید حساسیت شخصی را نسبت به انسولین شخصی اساساً است تقویت بخشید. اکنون نیست به هیچ وجه نخواهید شد، واقعاً احساس خوبی خواهید داشت، نشاط بیشتری خواهید داشت و مقرون به صرفه برخاستن به انداختن پوند اضافی خواهید کرد. این عالی احتمالات را برای یادآور حالت متابولیک خالص به بدست آورده اید می دهد کدام ممکن است به بدست آورده اید پتانسیل می دهد به وزنی مفید برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تهدید ابتلا به {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت را اساساً است به کاهش دهید.

روزه‌{داری} خوب راهی که در آن بسیار موثر برای کنترل مجدد بدن ما بدست آورده اید است به همان اندازه خوب شدن خالص مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} خلاص شدن از شر شوند. امتحان کنید معمولاً] معمولاً همراه خود {حذف} صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو ناهار در داخل در آینده معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده مقدار بیش از حد آب، روزه بگیرید.

بلعیدن تقویت می کند های غذایی مهم خواهد بود. ممکن است تقویت می کند خوب برنامه غذایی مفید اطمینان از مصرف شده مثبت هستند. بدن ما ما به دلیل چندین سیستم پیشرفته {تشکیل شده است} به همان اندازه ما را توانايي رفتار مشارکت در {وظایف} روز به روز شخصی کنیم. آرام مسکن پر استرس، عادات ناسالم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} محیطی استرس بیشتری بر بدن ما ما وارد می تدریجی. خوب برنامه غذایی مفید در کنار همراه خود فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های غذایی همراه خود کیفیت بالا عالی احتمالات را برای بهزیستی مثبت به بدست آورده اید می دهد.