فینال عضو گروه سراسری تنیس روی {میز} دختران مصمم بودبه گزارش ایرنا، فینال مرحله به دلیل رقبا های {انتخابی} گروه سراسری تنیس روی {میز} دختران ایران، جهت تصمیم گیری در مورد پنجمین شرکت کننده گروه سراسری به دلیل ۲۵ فروردین به مدت زمان 2 روز در داخل آکادمی امیر احتشام زاده توالی ورزشی انقلاب برگزار شد.

در طولانی مدت الینا رحیمی به دلیل آذربایجان غربی همراه خود خرید سه پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً بیشترین {امتیاز} سراسری پوش شد.

الینا رحیمی همراه خود ضرب و شتم مخالفان در داخل مجموع همراه خود خرید احتمالاً بیشترین {امتیاز}، توانست به عضویت گروه سراسری در داخل آمده و عملکرد خدمت می کنند نفر {پنجم}، گروه سراسری را در داخل رقبا های تیمی قهرمانی جهان همراهی می تدریجی.

مسابقه قهرمانی جهان در داخل مهر ماه در داخل چنگدو چین برگزار می تواند باشد.

پیش به دلیل این ندا شهسواری، شیما صفایی، پریناز حاجیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهشید اشتری جواز حضور در داخل گروه سراسری تنیس روی {میز} بانوان را خرید کرده بوده اند.