فرمانده نیروی زمینی نظامی: غرور، اقتدار همین الان ایران اسلامی را بر نمی تابدبه گزارش ایرنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری روز شنبه در داخل گردهمایی جهاد تبیین در داخل شیراز افزود: به همین دلیل همین روی ممکن است معنی به دارند کدام ممکن است ما را منزوی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} ندهند به همان اندازه ملت ما همراه خود این اقتدار همراه خود دنیا ارتباط برقرار تدریجی.
وی یکپارچه داد: همین الان {قابلیت}‌های نهفته در داخل نیروی زمینی بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دگردیسی عمیقی تخصصی ایجاد می کند این زمینه آورده شده به حداقل یک نیروی زمینی متحرک هجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به زودی بازسازی شده کدام ممکن است تمام این اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش‌ها نیاز به در داخل جهاد تبیین مورد مشاهده قرار گیرد.
او می رود تصدیق شد: چون ما در داخل نیروی زمینی معنی‌های زیادی در داخل منطقه تأمین تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ارتش {داریم}، امسال بحث و جدال ارتباط همراه خود نمایندگی‌های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه کردن تأمین اطلاعات بنیان را همراه خود جدیت دنبال خواهیم کرد کدام ممکن است امیدواریم بتوانیم به همین دلیل این بابت به سیستم مالی ملت پشتیبانی کنیم.

همراه خود تبیین واقعیت واقعی‌ها جلوی دسیسه دشمنان را بگیریم
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی نظامی جمهوری اسلامی هم اظهار داشت: نیاز به همراه خود تبیین واقعیت واقعی‌ها جلوی دسیسه های دشمنان کدام ممکن است همراه خود روایت خلاف وارد میدان نبرد همراه خود ما شده‌اند را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ممکن است غلبه کنیم.
حجت الاسلام شعبانعلی صالحی نسب افزود: رئیس معظم انقلاب در داخل باب جهاد تبیین مبنی بر نبرد روایت‌ها، تحریف جزئیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن زنجیره تواصی فرمایشاتی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام بایسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ اول {در این} خصوص را نیاز همین الان متولیان امر برشمردند.
وی، همراه خود خاص اینکه تنها واقعی اسباب بازی‌های دولت ملت متولی جهاد تبیین به نظر نمی رسد که باشند یکپارچه داد: ما موظفیم به همین دلیل خانواده برخاستن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین راستا همین الان در داخل نیروی زمینی نظامی افزون بر ۲۴ هزار مورد سخنرانی تبیینی، تشریح فرمایشات رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حلقه}‌های عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت در داخل بین الصلاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن گروه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان در داخل ارتباط همراه خود جهاد تبیین اعمال شده به همان اندازه کارمندان پایور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند همراه خود جزئیات نظام اسلامی آشنایی بیشتری پیدا کنند.