فرماندار اوکراینی دونتسک: ماریوپول به دلیل روی پایین فرسوده شده استبه گزارش ایرنا به دلیل واشنگتن پست،  {در حالی که} به نظر می رسد مانند است همراه خود تحویل داد بیش به دلیل شش هفته به دلیل {حمله} به ماریوپول روسیه در نقطه از تصرف این کلان شهر حیاتی باشد یا نباشد،  پاولو کریلنکو می گوید،  اگرچه روس‌ها بتوانند ماریوپول را تصرف کنند، به هیچ وجه توانايي تبدیل کردن آن خواهد شد نخواهند بود.

فرماندار اوکراینی دونتسک، به خبرنگار سی ان ان اظهار داشت کدام ممکن است {سربازان} اوکراینی همچنان “شجاعانه به دلیل ماریوپول” به سمت نیروهای روسی کدام ممکن است کلان شهر را به دلیل دریای آزوف بمباران کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را ویران کرده اند، حفاظت می کنند.

وی اظهار داشت: «دشمن {نمی تواند} ماریوپل را تصرف تدریجی. ممکن است علاوه بر این روسیه سرزمینی را کدام ممکن است ماریوپول در داخل آن خواهد شد قرار داشت تصرف تدریجی، با این وجود کلان شهر ماریوپول نه {وجود ندارد}. کلان شهر ماریوپل مشتاق در مورد روسیه، مشتاق در مورد افرادی که به هیچ وجه توانايي تبدیل کردن آن خواهد شد به نظر نمی رسد که باشند، به دلیل روی پایین فرسوده شده است.»

طبق گزارش واشنگتن پست، نیروهای روسیه بیش به دلیل عالی ماه است کدام ممکن است ماریوپل را محاصره کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از قبلی مورد، ورود شهروندانش به وعده های غذایی، آب، از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌های بشردوستانه را برداشتن کرده‌اند. نیروهای روسی فاز‌هایی به دلیل این کلان شهر را به دلیل مدیریت اوکراین بیرون کرده‌اند.

تحلیلگران پیشگویی کردن می کنند کدام ممکن است احتمالاً این کلان شهر به اولیه کلان شهر عظیم اوکراین دوباره کاری احتمالاً خواهد بود تخصصی ایجاد می کند هفته بلند مدت سقوط می تدریجی. اشغال ماریوپول به روسیه پتانسیل تسلط بر سواحل دریا دریای آزوف را می دهد و عملکرد خدمت می کنند پل زمینی بین {مناطق} تحمل مدیریت روسیه در داخل شرق اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه جزیره کریمه، حرکت می تدریجی.

الکساندر موتوزیانیک، سخنگوی وزارت حفاظت اوکراین روز جمعه در داخل نشست خبری اظهار داشت کدام ممکن است سناریو در داخل ماریوپل همچنان “پیشرفته” است.

وی مدعی شد کدام ممکن است روسیه همچنان بر {حمله} به {مناطق} تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر ماریوپول هدف قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای روسی همراه خود بهره مندی از مزایای بمب‌افکن دوربرد Tu-۲۲M۳ برای اولیه موارد به کلان شهر {حمله} کردند.

او می رود اظهار داشت: «با این وجود روس‌ها ادامه دارد نتوانسته‌اند مدیریت کلان شهر را {به طور کامل} در داخل بازو بگیرند.» {در این} میان، گروه ملل مجدداً نیازمند رفتن غیرنظامیان به دلیل کلان شهر محاصره شده شده است.

آژانس‌های بشردوستانه هفته‌ها دردسر کرده‌اند به همان اندازه معبرهای ایمن به بیرون به دلیل ماریوپل راه اندازی کنند؛ کدام ممکن است بعضا ‌های متفاوتی به در کنار داشت. حدود 100 هزار نفر ادامه دارد در داخل درون کلان شهر هستند. در گذشته به دلیل برخاستن مبارزه ماریوپل ۴۵۰ هزار نفر گروه داشت.

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل گروه ملل در داخل امور بشردوستانه، اظهار داشت: ده‌ها هزار غیرنظامی در داخل ماریوپول – کدام ممکن است به دلیل زمان برخاستن {درگیری} کانون {درگیری} ها {بوده است} – را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایر عوامل احاطه اوکراین ۵۰ روز است کدام ممکن است {زیر} گلوله باران با کیفیت حرفه ای هستند.

گریفیث افزود: «من می روم به دلیل طرف‌های نگران می‌خواهم کدام ممکن است فوراً به تعهدات شخصی تحمل رهنمودهای قانونی بین‌المللی بشردوستانه برای دفاع به دلیل غیرنظامیان، محل اقامت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های غیرنظامی در داخل در همه جا اوکراین پایبند باشند.»

{در حالی که} نیروهای اوکراینی دردسر‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعایش مبنی بر تصرف تصرف ماریوپول را رد کرده اند، وزارت حفاظت روسیه روز جمعه ادعای پیشروی تا حد زیادی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است نیروهایش اکنون مدیریت رادیکال واحد تولیدی آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز ماریوپل را در داخل بازو دارند.

با این وجود نیروهای اوکراینی مدعی هستند در داخل ماریوپول همچنان بر واحد تولیدی فلز آزوفستال، یکی در همه عجیب ترین واحد تولیدی های متالورژی در داخل اروپا، تسلط دارند.

به مشاوره مؤسسه تحقیق مبارزه {مستقر} در داخل واشنگتن، گردان آزوف، یکی در همه ماهرترین  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث و جدال برانگیزترین واحدهای ارتش اوکراین، به دلیل واحد تولیدی عظیم فلز در داخل شرق این کلان شهر به سمت حمله ها روس ها تا این مرحله حفاظت کرده است.

آزوفستال حدود ۴۵ شانس به دلیل تأمین فلز اوکراین در داخل 12 ماه قبلی را تأمین کرد. این نمایندگی کدام ممکن است ده ها میلیون تن آهن، فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا بسته شدن نورد در داخل 12 ماه تأمین دارد، متعلق به میلیاردر مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندترین شخص اوکراین، رینات آخمتوف، است.