غرق شدن نوجوان رامهرمزی در پشت قسمت سد تنظیمیبه گزارش ایرنا، حسین مسرت در داخل مخلوط خبرنگاران اظهارداشت: ساعت۱۶:۳۰ {دقیقه} همانطور که صحبت می کنیم جمعه ۲۶ فروردین همراه خود گفتن غرق شدگی نوجوان ۲۳ ساله، آمبولانس پایگاه سلطان آباد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در پشت قسمت سد تنظیمی روستای جعفر قابل اعتماد رخ داد با این وجود مشکل نیروهای اعزامی فوریت‌های پزشکی در داخل محل حادثه بی‌نتیجه نهایی ماند.

بر ایده این گزارش، غرق شدگی در داخل کانال‌های آب شهرستان رامهرمز تا این مرحله چندین مبتلا داشته است.