عملیات گروه ضربت مشترک چند مورد آخر ملیتی در داخل مرز نیجریه/ ۱۰۰ تروریست کشته شدندبه گزارش ایرنا به همین دلیل آناتولی، سرهنگ محمد دوول سخنگوی گروه ضربت مشترک چند مورد آخر ملیتی (MNJTF) همراه خود تخلیه بیانیه مطبوعاتی ای معرفی شد کدام ممکن است خوب عملیات ارتش مشترک در داخل هفته قبلی تحمل عنوان عملیات دریاچه سلامت علیه اردوگاه های تروریست‌ها در داخل قلمرو دریاچه چاد پایان یافته است.

وی همراه خود تخلیه اسامی تعدادی از فرماندهان ISWAP این {حمله} کشته شدند، ذکر شد: «بیش به همین دلیل 100 تروریست، به همین دلیل جمله بیش به همین دلیل ۱۰ فرمانده ارشد، در داخل پی حمله ها اثیری مرگبار در داخل جزایر دریاچه چاد، به همین دلیل بین رفتند.»

این مقام ارتش نیجریه ذکر شد حرکت این عملیات، به همین دلیل آنجا کدام ممکن است تروریست ها آرزو داشتند همراه خود خودروهای مملو به همین دلیل چرخ دنده منفجره به نیروهای دولتی {حمله} کنند، ۱۸ سرباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسر زخمی شدند.

دوول یکپارچه داد: {سربازان} مقداری مهمات به همین دلیل جمله گلوله های توپخانه ۱۰۵ میلی متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند قایق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت را به همین دلیل تروریست ها پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند.

او می رود اضافه کرده این عملیات چندین تاسیسات تولیدی تأمین چرخ دنده منفجره تروریست ها نیز با استفاده از بمباران اثیری ویران شده است.

بنا به گزارش آناتولی، نیجریه همراه خود سه ملت آفریقایی نه – نیجر، چاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامرون – در داخل قلمرو شمالی این ملت هم مرز است؛ {جایی} کدام ممکن است بوکوحرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه منشعب به همین دلیل آن قرار است همراه خود عنوان اختصاری ISWAP بیش به همین دلیل خوب دهه گذشته است کدام ممکن است حمله ها تروریستی علیه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای دولتی مشارکت در می دهند.