علل پرهیز آلمان در داخل قرار داده تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین / اختلاف رویدادها پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ائتلافی نخست گرفتبه گزارش ایرنا ، اولاف شولتس صدراعظم آلمان به آگاه دویچه وله ، تا این مرحله همراه خود عرضه از کیت با کیفیت حرفه ای ارتش شبیه تانک به اوکراین موافقت نکرده است. رولف موتسنیش، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات می‌گوید نزدیک به عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین {پاسخ} آسان‌ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} کس خلاف این را اعلام کردن تدریجی، عادات غیرمسئولانه دارد.

موتسنیش این سخنان را در داخل پاسخ به اظهارات شماری به دلیل نمایندگان پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به دلیل سه حزب ائتلافی پس به دلیل بازدید به کی‌یف مقوله ای کرد. این نمایندگان پس به دلیل {بازگشت از} کی‌یف به دلیل یکپارچه قرار داده نبرد‌افزار به اوکراین کمک کردند.

روزنامه “هندلزبلت” در داخل گزارشی کدام ممکن است جمعه، ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) چاپ شده شد نوشت، بر موزه آنچه به طور مناسب ادعا شده آلمان تا این مرحله بیش به دلیل {هر} عامل راکت‌های ضد زرهی، موشک‌های ضدهوایی، مسلسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه ارتش آهنی به اوکراین عرضه دانش است.

پاسخ به تقاضا نمایندگان بازدیدکننده به دلیل کی‌یف

رئیس فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات می‌گوید تحمل تاثیر دیدار به دلیل {مناطق} نبرد‌زده “قطعنامه‌گیری‌های بی‌سابقه‌ای” کدام ممکن است مسئولیتش را دیگران بر عهده دارند، اشتباه است، ویژه به ویژه کدام ممکن است این قطعنامه‌ها می‌تواند برای آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عضو ناتو پیامدهای عظیم‌ای به در کنار داشته باشد یا نباشد.

یکی از آنها در نظر گرفته اعضای هیئت پارلمانی آلمان کدام ممکن است روز سه‌شنبه به اوکراین بازدید کرد رئیس کمیسیون دفاعی بوندس‌تاگ، ماریه آگنس استراک- سیمرمن است.این سیاستمدار حزب لیبرال در داخل پاسخ به انتقاد موتسنیش او می رود را متهم کرد کدام ممکن است “نیاز سطح عطف” را کدام ممکن است صدراعظم هم‌حزبش به آن قرار است ردیابی کرده استف نفهمیده هر دو نخواسته بفهمد.

صدراعظم آلمان پس به دلیل {حمله} روسیه به اوکراین در داخل خوب پیام توئیتری نوشته بود این {حمله} نشانگر خوب سطح عطف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما فرآیند {داریم} برای حمایت به دلیل اوکراین در داخل حفاظت به دلیل شخصی تمام تلاشمان را بکنیم.

رئیس کمیسیون دفاعی بوندس‌تاگ می‌گوید صدراعظم آلمان برای “سطح عطفی” کدام ممکن است مطرح کرد به دلیل کمک رادیکال ما برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون زمان آن قرار است رسیده کدام ممکن است این تلنگر همراه خود همراهی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ائتلافی به پیش برده شود.

انتقاد عضو شاخص سبزها به دلیل شولتس

آنتون هوفرایتر، عضو ارشد حزب سبزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود یکی دیگر به دلیل نمایندگانی کدام ممکن است به کی‌یف بازدید کرده در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود هفته‌نامه اشپیگل به اولاف شولتس {حمله} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «صدراعظم خودش خوب معضل است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 به ساده در داخل زمینه پوشش‌ها در داخل قبال اوکراین کاملا حتی می تواند در داخل ارتباط همراه خود نه مسائلی کدام ممکن است به همکاری‌های اتحادیه اروپا درمورد می‌شوند.»

رئیس کمیسیون اروپای بوندس‌تاگ پس به دلیل {بازگشت از} بازدید کی‌یف در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود وب تلویزیونی RTL هم محل کار صدراعظم آلمان را مسئله عمده عنوان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه بود اکنون زمان آن قرار است رسیده کدام ممکن است اقلام می خواست، کدام ممکن است جای می دهد تسلیحات با کیفیت حرفه ای نیز می‌شود، در داخل اختیار اوکراین قرار دانش شود.

روبرت هابک، وزیر سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین صدراعظم آلمان به دلیل حزب سبزها کدام ممکن است پیش به دلیل این به دلیل اظهارات انتقادی هوفرایتر فضا گرفته بود روز جمعه به گروه رسانه‌ای “فونکه” ذکر شد نیاز به از کیت ارتش بیشتری در داخل اختیار اوکراین گذاشت.

هابک تاکید کرد: «نمی‌توانیم اوکراین را در داخل نبرد تنها واقعی بگذاریم. آنها خواهند شد برای ما هم می‌جنگند؛ اوکراین {نباید} شکست بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین {نباید} پیروز شود.»

جانشین صدراعظم آلمان نزدیک به عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین ذکر شد محدوده این تسلیحات را این پاسخگویی مطمئن می‌تدریجی کدام ممکن است “خودمان عملکرد {حمله} قرار نگیریم”.

او می رود تاکید کرد این محدوده {در حال حاضر} جای می دهد تانک‌های پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگنده نمی‌شود با این وجود {هر} نبرد‌افراز ممکنی به اوکراین قرار داده می‌شود.

اختلاف در میان بسیاری حزب سبزها

سیاستمدار حزب سبزها افزود بدیهی است کدام هرکدام چه نبرد شدیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت‌آمیزتر شود، کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا نبرد‌افزارهایی کدام ممکن است عرضه اوکراین می‌شود نیز نیاز به ارتقاء یابد با این وجود آلمان این {کار} را در داخل توافق همراه خود نه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان ناتو مشارکت در می‌دهد.

برخی ابراز دلخوری کردن می‌کنند کدام ممکن است عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین می‌تواند توسط می آید ولادیمیر پوتین مداخله بلافاصله در داخل نبرد تجزیه و تحلیل شود.

رئیس کمیسیون دفاعی بوندس‌تاگ این دلخوری کردن را ناموجه خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «ما طرف نبرد نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم بود. اوکراین همراه خود نقض رهنمودهای قانونی بین‌المللی به وسیله روسیه مورد {حمله} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق دارد کبریت همراه خود تهاجم به دلیل شخصی حفاظت تدریجی. کشورهای غربی هم {اجازه} دارند با استفاده از قرار داده از کیت ارتش به دلیل آنها خواهند شد کمک کنند»

به این آماده سازی وضعیت عرضه هر دو عدم عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین به 1 مشکل سیاسی شدید در داخل آلمان مبدل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان آن قرار است روزمره بهبود می‌یابند، هر چند صدراعظم همچنان همراه خود این {کار} مخالفت می‌تدریجی.

موافقت بخشی به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌ترین فراکسیون اپوزیسیون

به دلیل سه حزب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ائتلافی 2 حزب همراه خود عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین موافقند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان این درگیر شدن حزب سوسیال دموکرات نیز کم به نظر نمی رسد که باشند.در امتداد طرف 2 حزب سبزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیبرال، رویدادها دموکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسیال مسیحی کدام ممکن است عظیم‌ترین فراکسیون پارلمانی اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند نیز به دلیل قرار داده از کیت ارتش با کیفیت حرفه ای به اوکراین کمک می‌کنند.

علاوه بر این این رویدادها، در داخل اتحادیه اروپا نیز برخی مکان های بین المللی، ویژه به ویژه کشورهای در دسترس‌تر به اوکراین شبیه لهستان، جمهوری چک، اسلواکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت بخش دریای بالتیک به دلیل عرضه تسلیحات با کیفیت حرفه ای به کی‌یف حمایت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام‌هایی {در این} {مسیر} نیز برداشته‌اند.این وضعیت جای می دهد برخی متحدان آلمان در داخل ناتو، نظیر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا نیز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکپارچه این الگو استرس سیاسی بر اولاف شولتس مدام بهبود می‌یابد.