{علائم} شایع {فشار خون بالا}

{فشار خون بالا} هر دو {فشار خون بالا} شناخته شده به عنوان {قاتل} خاموش نیز شناخته می تواند در نتیجه {علائم} {مرتبط} همراه خود آن خواهد شد به سادگی می توانند شناخته شده به عنوان مسائل بهزیستی یکباره کدام ممکن است همراه خود داروهای با بیرون {نسخه} قابل {درمان} هستند به ناقص تعبیر شوند.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی آگاه باشید زیادی به این {علائم} ندارند، ممکن است به طور اضافی 12 ماه ها اندازه بکشد به همان اندازه {فشار خون بالا} تجزیه و تحلیل اطلاعات شود. {در این} مرحله، استرس از حداکثر در داخل شریان‌ها هر دو سیاهرگ‌ها به اندازه گیری‌ای {آسیب} می‌زند کدام ممکن است شخص را در مخالفت با ایست قلبی، سکته مغزی و حتی نارسایی کلیه {آسیب}‌پذیر می‌تدریجی.

{درست است} کدام ممکن است بگوییم {فشار خون بالا} منصفانه {بیماری} معمولاً نیست، تا حدودی منصفانه علامت توسط خودتان است کدام ممکن است توسط مسائل علاقه مند به بهزیستی، سرنخ هایی را {ارائه می دهد} به همان اندازه شخص راهی پیدا کند جلوگیری از مسائل جدی بهزیستی اقدام تدریجی. تعدادی از شایع ترین {علائم} {فشار خون بالا} در داخل {زیر} اشاره کردن شده است.

• {فشار خون بالا} معمولاً نتیجه در سردردهای قابل انتساب به بهبود استرس خون می تواند. نیاز به مراقب سردردهای صبحگاهی بود در نتیجه یکی از آنها در نظر گرفته شایع ترین {علائم} {فشار خون بالا} است.

• تنگی نفس هر دو مسئله در داخل تنفسی دیگری به دلیل شاخص های رایج استرس خون است کدام ممکن است {نباید} نادیده گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید مراقبت سریع پزشکی دارد.

• ممکن است حتی برای کسانی که {فشار خون بالا} دارند دچار خونریزی سوراخ بینی می شوند. اگرچه ممکن است به طور اضافی توضیحات یکی دیگر برای این وجود داشته باشد یا نباشد، با این وجود به شدت توصیه می شود کدام ممکن است منصفانه بررسی اجمالی صحیح مشارکت در شود.

• شخصی که {فشار خون بالا} دارد نیز احتمالاً دچار سرگیجه می تواند. در داخل چنین شرایطی، سالم تر است برای ایجاد دلیل از محسوس آن خواهد شد به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید.

• استرس نخست ممکن است حتی احتمالاً ممکن است باعث {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپش مرکز شود کدام ممکن است توجه آگاهانه به دلیل ضربان مرکز است.

• اگر شخص به دلیل {فشار خون بالا} مبارزه کردن می برد، به طور معمول است واقعاً احساس خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا احتمالاً ممکن است در داخل شخص راه اندازی شود.