عضو ماهانه اکتبر رنی لول


TFE مایل است از عضو اکتبر ما رنی لول ادای احترام کند. او در سال 2018 آزاد شد. TFE One Loudoun یکی از اعضای هر دو مکان است. رنی دارای مدرک کارشناسی در زمینه آموزش علوم است و تقریباً 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته بین ورزش ها تمرین می کند و تمرینات وزنه ای را برای قدرت می افزاید. رنی می گوید از کار در TFE لذت می برد.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید