صنعتگران مهدیشهری برای دریافت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی شدندمهدی شیردل روز پنجشنبه به ایرنا افزود: شهرستان مهدیشهر دارای 62 واحد صنعتی فعال است که 10 درصد آن را صنایع بزرگ و 90 درصد را صنایع کوچک تشکیل می دهند.

وی افزود: ستاد در چهار ماهه اول سال 1401 تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان، رسیدگی به مسائل گاز و افزایش هزینه های انرژی واحدهای صنعتی، انسداد حساب شرکت ها توسط واحدهای خدمات رسان، مسائل زیربنایی مربوط به شهرها و نواحی صنعتی مانند به عنوان کمبود آب

فرماندار مهدیشهر بیان کرد: هشت هزار و 622 بیمه شده اولیه تامین اجتماعی در شهرستان مهدیشهر وجود دارد که با بیمه شدگان ثانویه به 20 هزار و 122 نفر می رسد.

شیردل بیان کرد: 6 هزار و 229 نفر در صنعت، کشاورزی و خدمات و 2 هزار و 393 نفر خود بیمه شده هستند.

وی افزود: نرخ بیکاری در شهرستان مهدیشهر بر اساس آخرین سرشماری سال 1394 12.3 درصد است.

شیردل تصریح کرد: مهدیشهر در سال 1400 بیش از 137 درصد تسهیلات مشاغل خانگی را جذب کرد و تعهد اشتغال شهرستان در سال 1400 بر اساس مجوزهای صادره معادل 2 هزار و 509 نفر محقق شد.

فرماندار مهدیشهر تصریح کرد: تعهد اشتغال شهرستان در سال 1401 نیز هزار و 11 نفر است و پیش بینی می شود مانند سال های گذشته به طور کامل محقق شود.

فرماندار مهدیشهر گفت: از ابتدای سال 1401 تاکنون برای 393 نفر اشتغالزایی محقق شده است.