شکسته نشده 12 ماه تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی جبران عقب‌­ماندگی­‌هاخوش شانس در میان اندک پیش­‌سوراخ بینی­‌ها کسب اطلاعات در مورد موج {بازگشت} همه شما­‌گیری کرونا تا این مرحله رخ نداده کدام ممکن است کاملا محصول واکسیناسیون عظیم بعد به دلیل فصل تابستان سیاه قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد نماد می­‌دهد {در حال حاضر} خبری به دلیل توسعه ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری هر دو از دست دادن زندگی معمولاً نیست؛ هرچند نیاز به همچنان {محتاط} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان ادعا قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی متخصصان، همه شما سبک­‌نامه­‌های بهداشتی را همراه خود عمق تمام مراعات کرد.

بر ایده تبصره‌های میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده­‌ها باوجود برخی مخالفت­‌های مقدماتی به دلیل سوی خانوار­‌ها، حضور اطلاعات­‌آموزان در داخل دانشکده ها به جستجو بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یک زمان کوتاه کدام ممکن است در نتیجه {علائم} مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افتخار داشتن {بیماری}­‌های زمینه­‌ای باقی مانده است جایگزین حضور در مدرسه­‌های درس را نداشته‌اند، اصولاً اطلاعات­‌آموزان به دلیل نعمت آماده سازی حضوری در داخل اطراف­‌های فیزیکی برخوردار شده­‌اند. در مورد این تخصص سودآور ۲ هفته­‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظرداشت ماه­‌ها آماده سازی تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} عظیم­‌ای کدام ممکن است به آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز روحیه اطلاعات­‌آموزان وارد آمده، رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادهایی برای شکسته نشده 12 ماه تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین فصل تابستان جلو مطرح می­‌شود؛ همراه خود این امید کدام ممکن است بتوان به همان اندازه پیش به دلیل تحریک کردن 12 ماه تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در داخل آن قرار است تامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیانا تحمیل کرد:

۱. {شرایط} ناپایدار کرونایی
نیاز به آگاه باشید کرد کدام ممکن است {شرایط} کنونی باقی مانده است ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد عادات نامعلوم ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه­‌هایش، نیاز به چشم انتظار {هر} پیشامدی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار به آماده سازی حضوری {به هر} هزینه آن قرار است­‌هم در داخل شرایطی کدام ممکن است خیز {بیماری} واقعاً احساس شود، 9­ تنها واقعی متوسط معمولاً نیست کمی fiddling با جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت گروه چند مورد آخر میلیونی اطلاعات­‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین خواهد بود، احتمالا؛ به دلیل این رو این یک ضرورت است همه شما سبک­‌نامه­‌ها به­ ویژه بهره مندی از مزایای {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف­‌گذاری به همان اندازه حد قابل انجام تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن قرار است، {شرایط} را برای غیبت {افرادی که} سیگنال‌های ممکن {بیماری} را بروز می­‌دهند، تسهیل کرد.

تخصص ۲ هفته فعلی به دلیل آن قرار است رو ستودنی است کدام ممکن است خودرو دست و پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبل آماده سازی‌وپرورش، ماه­‌ها در داخل سراب تحصیل «رادیکال دیجیتال» آرمیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} آن قرار است سخت به­ تذکر می­‌به اینجا رسید؛ {در این} زمینه نیاز به به دلیل پایداری مسئولان ستاد سراسری کنار آمدن با کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی آماده سازی‌وپرورش تقدیر کرد کدام ممکن است همراه خود {هر} زحمتی بود آماده سازی میلیون­‌ها اطلاعات‌آموز را به دلیل سناریو {آسیب}­‌زای قبلی رهانیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای شکسته نشده آماده سازی حضوری برای امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به­ ویژه برای مهرماه بلند مدت فراهم کردند.

ماه­‌ها {نشستن} در داخل محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حضور تحت وب در مدرسه به صورت خوابیده هر دو درازکش، وضعیتی را به تعیین کنید «رفتار» تعیین کنید اطلاعات کدام ممکن است تنظیم آن قرار است زمان می­‌برد؛ به دلیل این رو استرس قابل توجه {برای تغییر} این رفتار در مدرسه حضوری، موجب خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل‌زدگی اطلاعات­‌آموران خواهد بود.۲. تنظیم رفتار زمان­‌بر است
ماه­‌ها {نشستن} در داخل محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حضور تحت وب در مدرسه به صورت خوابیده هر دو درازکش(!) وضعیتی را به تعیین کنید «رفتار» تعیین کنید اطلاعات است کدام ممکن است تنظیم آن قرار است زمان می­‌برد؛ به دلیل این رو استرس قابل توجه {برای تغییر} این رفتار در مدرسه حضوری، موجب خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل‌زدگی اطلاعات­‌آموران خواهد بود؛ می­‌توان یک زمان کوتاه در مدرسه درس ساده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {اجازه} به شل شدن­‌های 5 {دقیقه}­‌ای خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بهبود زنگ­‌های تفریح، اندک اندک {شرایط} را برای {بازگشت} رادیکال به {شرایط} پیش به دلیل کرونا فراهم آورد؛ به­‌ویژه برخی اطلاعات­‌آموزان روزه­‌دار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبورند در داخل همه شما ساعات حضور در مدرسه، {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف­‌گذاری را رعایت کنند.

۳. {شرایط} انتخاب شده دبستانی­‌ها
{در این} ۱۵ روز تعداد زیادی از اطلاعات­‌آموزان اول به همان اندازه {سوم} ابتدایی برای نخستین‌موارد دانشگاه، زنگ تفریح، {مراسم} صبحگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی­‌ها را تخصص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به دلیل کارکرد بسیار مهم غیردرسی دانشکده ها حرکت گرفت؛ کارکردهایی همچون ارتباط کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکلامی، تخصص زودبرخاستن به دلیل خواب، ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در داخل اطراف {واقعی}، ارتباط شخص خاص همراه خود مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …؛ این وجه به دلیل کارکرد تربیتی-اجتماعی دانشکده ها این یک ضرورت است همچنان محور ورزش­‌های دبستان­‌ها باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقا نمی­‌توان همه شما عقب­‌ماندگی­‌ها را در داخل خواستن‌مدت زمان جبران کرد؛ آن قرار است­‌هم به­ هزینه تلخ­‌کردن یادآوری حضور در دانشگاه، راه اندازی نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس مضاعف در داخل افکار کودک­‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … .

در داخل برخی گزارش­‌ها آمده شماری به دلیل مدرسین دلسوز مشکل داشته­‌اند عقب­‌ماندگی سه 12 ماه فعلی را به­ {سرعت} جبران کنند؛ این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد، کاملا ناموفق، نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب}­‌زاست. به همین دلیل عالی درگیر شدن روزهای باقی­مانده 12 ماه تحصیلی، شکسته نشده تدریس به اندازه گیری­‌ای مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه اصولاً به مباحث تربیتی، ارتباطی، اوقات فراغت، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌شناختی حضور در داخل اطراف دانشگاه است.

۴. کسب اطلاعات در مورد اطلاعات­‌آموزان دبیرستانی
در داخل درجه متوسطه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم نیز برخی اطلاعات­‌آموزان در داخل حالی وارد مقطع بزرگتر شده‌اند کدام ممکن است جایگزین ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست جمعی در داخل مقطع جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتضیات­ آن قرار است را نداشته­‌اند؛ به­ ویژه اطلاعات­‌آموزانی کدام ممکن است در این مدت زمان، به سن بلوغ رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید آنان به دبیرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف­‌های جمعی (را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه­ بسا به جهان) متحول شده است؛ چگونگی برخورد همراه خود این اصلاحات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار در داخل معنی­‌های تربیتی، یکی در میان مواردی است کدام ممکن است خواستن است به­ طور ویژه به دلیل سوی کادر دانشکده ها رعایت شود.

خواهد شد برخی اطلاعات­‌آموزان درس­‌های جدیدی را (مشابه زبان انگلیسی هر دو عربی) نسبت به زمان پیش به دلیل کرونا تخصص می­‌کنند کدام ممکن است نیازمند کانون اصلی اصولاً مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مماشات همراه خود آن قرار است­ها برای مطالعه است؛ در داخل جایگزین ماه­‌های بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روال­‌شدن رادیکال سناریو آماده سازی، می­‌توان با بیرون {آسیب} روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل‌زدگی، عقب­‌ماندگی­‌ها را جبران کرد؛ به دلیل جمله همراه خود نکاتی شکسته نشده همین نوشتار خواهد به اینجا رسید.

۵. معامله با ویژه به اطلاعات­‌آموزان {محروم}
در میان اطلاعات‌­آموزان {به هر} دلیلی (به دلیل جمله نداشتن وسایل دیجیتال هر دو دسترسی آنلاین، انبوه هر دو غفلت خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …)، ماه­‌ها به دلیل آماده سازی در اطراف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً به یقین احتمالاً بیشترین {آسیب} آموزشی، تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی به قرار است به آنها بروند وارد آمده است. به همین دلیل بهترین است در داخل ابزار­‌ای منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منعطف، این دسته به دلیل اطلاعات­‌آموزان را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار­‌ای ویژه را برای جبران نقطه ضعف پیش­‌آمده تدارک میدان دید؛ به طور مناسبت خوب ساعت تدریس اضافه بعد به دلیل تعطیلی دانشکده ها هر دو استفاده بیشتر از {مدیریت}­‌شده به دلیل {تعطیلات} آخر هفته.

خواهد شد این‌گونه اطلاعات­‌آموزان اصولاً به دلیل دیگران، {آسیب}­‌های روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری دیده‌اند در نتیجه غم دور ماندن از همکلاسی­‌ها را همراه خود ارزیابی شخصی همراه خود دیگران، بدتر کردن کرده­‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً به یقین، {آسیب}­‌های خانوادگی متعددی داشته‌اند؛ همین جا موقعیت {مشاوران} دانشکده ها قابل توجه حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند پشتیبانی موثری به به کاهش هر دو جبران لطمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه‌های روانی وارد آمده داشته باشند.

۶. موقعیت {مشاوران} دانشکده ها
کارکرد {مشاوران} دانشکده ها {محدود} به مورد نخست معمولاً نیست؛ برابر همراه خود آمارهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه به گاه، مقدار {آسیب}­‌های روانی در داخل خانوار­‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌آموزان (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مدرسین) در داخل سه 12 ماه فعلی بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی است؛ {مشاوران} مدراس می­‌توانند همراه خود تعیین {آسیب}­‌های قابل دریافت، به ارزیابی مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع آنان به متخصصان بپردازند.

مقدار {آسیب}­‌های روانی در داخل خانوار­‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌آموزان (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مدرسین) در داخل سه 12 ماه فعلی بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی است؛ {مشاوران} مدراس می­‌توانند همراه خود تعیین {آسیب}­‌های قابل دریافت، به ارزیابی مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع آنان به متخصصان بپردازند.۷. خوب اصرار بینابینی
پتانسیل بهبود 12 ماه تحصیلی به مدت زمان خوب ماه، پیشنهادی بود کدام ممکن است آگاه شده مورد موافقت قرار نگرفته است؛ به دلیل طرفی همراه خود خوب و دنج­‌شدن هوا در داخل اصولاً {مناطق} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر تجهیزاتی دانشکده ها، {شرایط} سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلافه­‌کننده­‌ای برای شکسته نشده 12 ماه تحصیلی (در داخل تیر ماه) خواهد آفرید. به دلیل این رو در مقابل این انتخاب پیشنهادی، به دلیل جایگزین خوب ماه اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ روز نخست خردادماه استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحانات نوک 12 ماه را در داخل دهه گذشته {سوم} خرداد برگزار کرد. همچنان کدام ممکن است ردیابی شد، می­‌توان به دلیل {تعطیلات} آخر هفته نیز برای جبران بخشی به دلیل نقطه ضعف­‌های اطلاعات­‌آموزان بهره برد.

به دلیل آنجا کدام ممکن است جبران ۲ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم {آسیب} به سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلومات اطلاعات­‌آموران در داخل جایگزین یکی 2 ماهه فعلی، قابل انجام معمولاً نیست، علاوه بر این مورد یادشده می­‌توان ابزار آماده سازی تحت وب را در داخل فصل تابستان به­‌گونه‌ای شکسته نشده داد کدام ممکن است در مقابل گروه­‌های مناسب، جایگزین مرتب کردن کارها هر دو جستجو درس­‌های 2 12 ماه پیش فراهم شود؛ به این آماده سازی 9 به اطلاعات‌آموز استرس می­‌آید 9 معلمی ۲۷ ماه قبلی، مجبور به بهره مندی از مزایای آنلاین پراشکال «شاد» {بوده است}.

* روان‌شناس