شهردار باید نقش جدی تری در توسعه کشور داشته باشد


معاون اول رئیس جمهور در مجمع شهرداران شهرهای ایران:

شهردار باید نقش جدی تری در توسعه کشور داشته باشد

گزارش سادگیمحمد مخبر در این دیدار از شورای شهرداری به عنوان حلقه محوری مردم و دولت یاد کرد و گفت: شهرداری ها نقش مهم و موثری در توسعه و پیشرفت کشور دارند.

وی با بیان اینکه «دولت به دنبال تشکیل کشوری توسعه یافته و قوی است»، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید همه نهادها و سازمان ها دست به دست هم بدهند و در این میان شورای شهرداری به عنوان محور رضایت جامعه است. ، باید نقش و جایگاه را ایفا کنند.توسعه و پیشرفت کشور را بدانند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه “نمای شهرها کسل کننده و کسل کننده نباشد” افزود: مبلمان شهری و طراحی نماهای شهری کشور باید به گونه ای باشد که جامعه را به سمت نشاط و شادی سوق دهد و شورای شهرداری از نفوذ جلوگیری کند. زبان‌ها و فرهنگ‌های بیگانه بر روی تابلوها و نماهای شهر، سعی در حفظ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.

وی با یادآوری اینکه ایجاد اشتغال، تولید مسکن و کاهش تورم از جمله رویکردها و تاکیدات دولت سیزدهم است، درخواست از شوراهای ملی شهرداری ها را برای استفاده از منابع و توان خود برای هدایت سرمایه های مردم به سمت تولید و اشتغال به منظور جمع آوری موجود دانست. نقدینگی در جامعه باید شاهد تقویت پول ملی، اشتغال زایی و رونق تولید در بخش های مختلف به ویژه مسکن باشیم.

مخبر تصریح کرد: شهرداران نباید گمان کنند که ماموریت و وظایف آنها در شرایط عادی صرفاً در اداره امور شهر خلاصه می شود، بلکه باید خارج از وظایف جاری و در کنار اجرای سختگیرانه، مأموریت خاصی را برای خود در نظر بگیرند. وظایف روزمره، نقش جدی ایفا می کنند و بیشتر در توسعه کشور دارند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت کلان شهرها در الگوسازی برای کل کشور تاکید کرد و گفت: اگر فرهنگ، سبک زندگی مردم و ساختار کلان شهرها بهبود یابد، شاهد الگوسازی و رویه اصلاحی در سایر شهرها خواهیم بود. کشور. همچنین که به تدریج افزایش خواهد یافت. نشاط جامعه کمک خواهد کرد.

وی نقش شورای شهر در توسعه ملی و رضایت جامعه را شجاعانه و موثر ارزیابی کرد و تصریح کرد: رویکرد دولت این است که مسائل و مشکلات پیش روی شورای شهر حل شود تا شاهد بهبود عملکرد شهرداری باشیم. شورای شهرداری و متعاقبا افزایش رضایتمندی در بین مردم.

در این جلسه که شهردار تهران و شهرهای بزرگ ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه قبل ارائه و برای رفع موانع این اجرا تصمیم گیری شد. وضوح.

در این جلسه گزارشی از اقدامات شهرداری برای برگزاری مراسم اربعین ارائه و اعلام شد شهرداران شهرهای بزرگ جلسات متعددی را با شهرداران حج عراق برگزار و تصمیمات لازم را برای همکاری اتخاذ کردند. با آنها در مراسم اربعین در حوزه حمل و نقل به تمرین آتش نشانی، بهداشتی و فرهنگی و همچنین رسانه ها پرداخته اند.

در ادامه این جلسه، شهردار شهر بزرگ با قدردانی از رویکرد دولت سیزدهم و پیگیری های دقیق معاون اول رئیس جمهور در خصوص مشکلات، درخواست ها و حوزه های شوراهای شهرداری سراسر کشور، موجود را بیان کرد. مشکلات و دغدغه ها و پیشنهادات ارائه شده در حوزه های مختلف پیشنهاد می شود توسعه ناوگان حمل و نقل، تفویض اختیارات بیشتر برای انجام بهتر وظایف، کمک به تعمیر بافت های فرسوده و جلوگیری از ریزش ساختمان های ناپایدار و اختصاص اعتبار به شهرداری ها. در سفرهای منطقه ای رئیس جمهور از جمله این پیشنهادات است.