شما باور نخواهید کرد چه چیزی بهتر است: آبمیوه گیری در مقابل ترکیب!


یکی از جدیدترین گرایش ها در تغذیه سالم، آبمیوه گیری است. در سراسر کشور به ویژه در لس آنجلس، نیویورک و میامی موج ایجاد کرده است. بسیاری از مردم از اصطلاح آبمیوه گیری استفاده می کنند که واقعاً به معنای مخلوط کردن است. تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد. آبمیوه گیری در مقابل ترکیب آبمیوه گیری آب میوه را از…[Read More]

The post شما باور نخواهید کرد چه چیزی بهتر است: آبمیوه گیری در مقابل مخلوط کردن! اولین بار در Fresh Fit Health ظاهر شد.

رژیم لاغری سریع