شمار شهدای انفجار مسجد کابل به 30 نفر افزایش یافتبه گزارش ایرنا از اسپوتنیک، در لیست شهدای انفجار مسجد کابل، روحانی معروف امیر محمد کابلی نیز دیده می شود.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده نگرفته است.

دولت طالبان مدعی تسلط کامل بر افغانستان است، اما گروه تروریستی داعش به حملات غیرنظامیان و پلیس در سراسر کشور ادامه می دهد.

دو هفته پیش در دو انفجار مرگبار در کابل 10 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت دو انفجار مرگبار را بر عهده گرفت.