شفافیت مالی وزارت نفت منجر به «توسعه زیرساخت های انرژی» می شود.مصطفی نخعی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: با گستردگی این موضوع موافقم، هرچه در راستای شفافیت گام برداریم ارزش آن بیشتر است و این اقدام از فساد و رانت احتمالی در حوزه انرژی جلوگیری می کند. اراده

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صنعت نفت پیشرو و صنعت مادر در همه صنایع ملی است، گفت: اگر صنعت نفت در این کشور رشد و توسعه پیدا کند، می تواند بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی را به دنبال خود سوق دهد. به عنوان مثال با فعالیت پروژه انتقال نفت خام گور به جاسک، بسیاری از صنایع تولیدی در زمینه لوله، شیرآلات و پمپ ها فعال شدند و زمینه ساز اشتغالزایی در کشور شدند.

نماینده نهبندان تصریح کرد: موضوع شفافیت درآمدها و هزینه های نفتی را نباید دلیلی برای ایجاد محدودیت در این صنعت قرار داد چرا که با توجه به هزینه های نظارتی بسیاری از پروژه ها هنوز نیمه تمام مانده و درگیر بروکراسی پیچیده اداری هستند.

نخعی تصریح کرد: شفافیت میادین نفتی در شرایط هموارسازی می تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر در توسعه زیرساخت های صنعت نفت موثر باشد زیرا سرمایه گذاری چندانی در این زمینه صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به محدودیت های به وجود آمده در تراز گازی کشور گفت: صنعت نفت با عدم تعادل در عرضه بنزین و گاز مواجه است که اگر این توضیح با هموارسازی با تعریف دقیق همراه باشد می تواند به کشور آسیب برساند. زیرساخت ها در بخش انرژی و رفع نگرانی ها در این زمینه.

یکی از اعضای کمیسیون انرژی با بیان اینکه صنعت نفت از نظر کارکردی مشکوک است، تصریح کرد: گاهی در حقوق کارکنان وزارت نفت اغراق می شود که با واقعیت همخوانی ندارد و در برخی سازمان ها و نهادها که وجود دارد. ادعای عدم شفافیت، سازمان های بازرسی و نهادهای نظارتی در دولت برای انجام وظایف محوله هوشیار باشند.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از تجدید روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت خبر داد و هدف از این تصمیم را تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت استقلال و استقلال اعلام کرد. ماهیت شرکت ملی نفت ایران، برای کاهش تاثیر تحریم ها بر درآمد این شرکت و بهبود شفافیت و کارایی هزینه های درآمد نفتی.