شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در شهریور 6.2 درصد افزایش یافت


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، دفتر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های شورای اسلامی در گزارشی با عنوان رصد بخش های واقعی اقتصاد ایران در شهریور 1401، بخش های صنعتی و معدنی اعلام کرد: تحلیل روند رشد صنعت. بخش از جنبه های مختلف عاملی کلیدی در تحلیل های اقتصاد خرد است و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی است. شاخص تولید بخش صنعتی به دلیل تأثیر سطوح نوسان فعالیت صنعتی بر سایر بخش های اقتصادی به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم کوتاه مدت استفاده می شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از بررسی ماهانه 302 شرکت بورسی استخراج شده است و از آنجایی که این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک ملی و مرکز آمار هم افزایی خوبی دارد، می تواند به صورت دقیق پیش بینی کند. توسعه صنعت و معدن کشور را هر ماه رصد کنید.

در ادامه این گزارش آمده است: در شهریور ماه 1401 شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه قبل 15 درصد افزایش داشته است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 12 حوزه فعالیت در شاخص تولید افزایش و سه حوزه فعالیت در شاخص تولید کاهش یافته است.

حوزه‌های فعالیت «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به استثنای ماشین‌آلات و تجهیزات» و «فلزات اساسی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته و حوزه‌های فعالیت «مواد شیمیایی (به جز داروها)، «سیمان» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها غیر از شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

همچنین در شهریور ماه 1401 نسبت به ماه قبل از بین 15 حوزه فعالیت صنعتی در بورس، حوزه های «خودرو و لوازم یدکی»، «خوراکی ها و آشامیدنی ها به استثنای شکر و شکر» و «فلزات اساسی» دارای … بیشترین سهم در افزایش شاخص تولید و حوزه های فعالیت «شیمیایی» (به جز دارو) و «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.4 درصد و نسبت به ماه قبل 51.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در شهریور 6.2 درصد افزایش یافت

بر اساس این گزارش، در شهریور ماه 1401 شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.6 درصد و نسبت به ماه قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 فعالیت در شاخص فروش افزایش و 5 فعالیت در شاخص فروش کاهش داشته است. فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برق»، «خودرو و لوازم یدکی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال گذشته و فعالیت های «مواد مخدر»، «لاستیک» داشته اند. و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل بیشترین سهم از افزایش شاخص فروش به فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و لوازم یدکی» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها به جز شکر» تعلق دارد. و بیشترین سهم از کاهش شاخص فروش مربوط به فعالیت‌های «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» است.

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.6 درصد و نسبت به ماه قبل 2.50 درصد افزایش داشته است. در شهریور ماه 1401، شاخص بهای ماهانه فعالیت صنعتی در بورس 3/1 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 2/240 درصد رسید. لازم به ذکر است که میانگین سالانه شاخص قیمت 1.54 درصد افزایش یافته است، فعالیت های «دارو» و «سایر کانی های غیرفلزی» بیشترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت به خود اختصاص داده اند.