سمت رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد مشخص شدبه گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد، کرم نعمتی با 9 رای موافق در مجموع 9 رای به عنوان رئیس دوره دوم شورای دور ششم انتخاب شد. رای.

همچنین مجید دراکوند با 9 رای موافق به عنوان نایب رئیس و رضا بیرانوند با 9 رای موافق به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

همچنین حجت الله احمدی پور با 9 رای موافق به عنوان خزانه دار شورای ششم شهر خرم آباد انتخاب شد.

در سال اول رضا بیرانوند به عنوان رئیس شورای شهر خرم آباد، مجید دراکوند به عنوان نایب رئیس، هادی زینی وند به عنوان خزانه دار و حمید صفریان به عنوان منشی ششمین هیئت رئیسه شورای شهر خرم آباد را تشکیل دادند.

کرم نعمتی، حجت اله احمدی پور، حمیدرضا صفریان، مجید دراکوند، یونس امرایی، رضا بیرانوند، عباس قلاوندی، هوشنگ نصیری و هادی زینی وند از اعضای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خرم آباد هستند که در تاریخ 1396/06/13 در انتخابات شرکت کردند. جمعه 28 ژوئن 1400 (1400-1404) انتخاب شد.