سلامتی، برنامه کاهش وزن، فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت انرژی برای عمر {طولانی} رضایت بخش نخواهد بود

{در حالی که} اثبات شده است کدام ممکن است همه ابزار تقویت می کند هر دو گزینه جایگزین برای درمانی هورمونی احتمالاً ممکن است سن آلی را به همان اندازه 27 12 ماه معکوس تنبل، کل شما این به اصطلاح گوروهای سلامتی حتی به 100 سالگی هم نرسیدند. تا حد زیادی ممکن است حتی به همان اندازه 80 سالگی هم اقامت {نکردند}، برخی در داخل 50 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 60 سالگی مردند. بیایید به در میان این چهره های شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاریزماتیک نگاهی بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز ابزار هایی کدام ممکن است ممکن است تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغ} می کردند همراه خود ابزار ای تخصصی ایجاد می کند این راهنما رئوس مطالب اطلاعات شده است را بررسی اجمالی کنیم.

جک لالان گورو مشهور سلامتی را به خاطر داشته باشید – {طولانی} ترین عمر در داخل بین کل شما گوروها. هیچ شخصی {نمی تواند} روزانه تا حد زیادی فعالیت های ورزشی تنبل هر دو {سالم تر} به همین دلیل او می رود وعده های غذایی بخورد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود او می رود در داخل 12 ماه 2011 در داخل سن 96 سالگی پس به همین دلیل عالی مورد آسان آنفولانزا کدام ممکن است به ذات الریه توسعه کرد (دلیل نابودی گزارش شده) درگذشت. نابودی او می رود تأیید شد کدام ممکن است سیستم امنیت بدن ما او می رود (گلبول های سفید خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنفوسیت ها و بسیاری دیگر) {نمی تواند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} ارزان همراه خود {عفونت} جنگ تنبل. او می رود 24 12 ماه جایگزین داشت به همان اندازه به عمر رادیکال برسد، با این وجود نشد. این بدان معناست کدام ممکن است آمادگی ظاهری او می رود برای چندین دهه گذشته برای معکوس کردن سن آلی، نگه داشتن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی واقعاً با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت در سن 120 سالگی خدا رضایت بخش نبود.

یک تعداد زیادی از اکنون نیست حامیان ستاره فیلم سلامتی، برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی، حتی به همین دلیل LaLanne عمر خواستن تری داشتند، کدام ممکن است نمایشگاه ها ابزار های ممکن است گمشده مؤلفه آموزش اجباری اندازه عمر است: سطوح {بهینه} هورمون. (ابزار رادیکال تقویت می کند هر دو مبادله هورمون درمانی همانطور تخصصی ایجاد می کند این راهنما روشن سازی اطلاعات شده است، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد پزشکی مورد نیاز برای دسترسی به این ثبات پر زرق و برق را {ارائه می دهد}.)

دکتر رابرت اتکینز، مخترع برنامه کاهش وزن مشهور اتکینز، اساساً مجوز عالی برنامه کاهش وزن بیشتر مبتنی بر چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین همراه خود کربوهیدرات های {محدود} شده (علاوه بر این {مقدار} محدودی به همین دلیل میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات}) را داد. اساسا، اتکینز کربوهیدرات ها را محکوم به “تالار وعده های غذایی شرم” کرد. پس به همین دلیل نابودی او می رود در داخل 12 ماه 2003 در داخل سن 72 سالگی، مصمم بود کدام ممکن است شخصی اتکینز سابقه مسائل قلبی انتقادی به همین دلیل جمله انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی)، نارسایی احتقانی روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} داشته است. برخی احتمالات اطلاعات اند کدام ممکن است این {شرایط} نتیجه در نابودی او می رود شده است کدام ممکن است فوری در داخل تأثیر سقوط روی یخ تحریک شده است. برخی اکنون نیست اعلام کردن کرده اند کدام ممکن است {حمله} قلبی او می رود ناشی از {عفونت} قدرت (امنیت زیرین) تحریک شده است. (اندازه عمر رابرت اتکینز 48 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خدا بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود {برای تغییر} سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود.)

آدل دیویس یکی از آنها در نظر گرفته شناسایی شده است ترین متخصصان خورده شدن مقدماتی ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن می کرد که فقط در موردً به همین دلیل {هر} {بیماری} همراه خود برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن بهترین قابل پیشگیری است. وی به طور قابل توجهی بر {اهمیت} مصرف کردن غذاهای فرآوری نشده، پرهیز به همین دلیل چربی ها های هیدروژنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند اضافه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن تقویت می کند های ویتامین جلوگیری از جلوگیری از کمبودها تاکید کرد. او می رود خواهد شد مدافع جنبش بود. قابل توصیه‌های او می رود به همان اندازه به همین الان قانون‌های عادی برنامه کاهش وزن/ سلامتی که هنوز است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود دیویس در داخل 12 ماه 1974 در داخل سن 70 سالگی تسلیم بیشتر سرطان ها شد (سلامتی، برای معکوس کردن سن آلی او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود).

باب دلمونتیک کدام ممکن است دنبال کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروان او می رود را همراه خود عنوان «دکتر باب» می شناسند، بدنساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سلامتی به سبک در میان بسیاری مشاهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی ستاره فیلم هالیوود بود. او می رود در داخل تمام اندازه اقامت شخصی هیکل تراشی شده شخصی را نگه داشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 2011 در داخل سن 85 سالگی درگذشت. (اندازه عمر باب دلمونتیک 35 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خداوند بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود {برای تغییر} سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن بهزیستی {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نبود.)

جیمز (جیمی) فیکس در داخل دهه هفتاد یادآور عالی الگوی سلامتی به نظر می رسد. Fixx گاهی اوقات نامیده می شود آغازگر شوق دویدن در داخل آمریکا شناخته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دنبال کنندگان سرسخت دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویدن مراقبت از سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی به بهزیستی بالاتر {بوده است}. او می رود خودش 10 غیر مستقیم در داخل روز را جدا از فعالیت های ورزشی های از حداکثر اکنون نیست می دوید. رفقا او می رود را در داخل سناریو جسمانی خوبی توضیح دادن کردند. بدون در نظر گرفتن این، در داخل 12 ماه 1984، در داخل سن 52 سالگی، هنگام دویدن در داخل نزدیکی محل اقامت شخصی در داخل ورمونت، دچار {حمله} قلبی مرگبار شد. (اندازه عمر جیمز فیکس 68 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خدا بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود {برای تغییر} سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود.)

رابرت کوالسکی باز هم دیگری به همین دلیل مربیان سلامت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی {خطرات} کلسترول ldl نخست هدف اصلی کرد. {درمان} 8 هفته ای کلسترول ldl او می رود به مدت زمان 115 هفته پرفروش ترین راهنما سیب بزرگ تایمز بود. اگرچه ممکن است به طور اضافی «کل شما» راهنما های او می رود را خوانده باشند، با این وجود او می رود ادامه دارد در داخل سن 65 سالگی (2007) درگذشت. دلیل نابودی آمبولی ریه بود. آن را فراموش نکنید او می رود 35 ساله بود کدام ممکن است اولیه سکته قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش جراحی بای پس را مشارکت در داد. (اندازه عمر رابرت کوالسکی 55 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خدا بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود {برای تغییر} سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود.)

دکتر میشل مونتیناک برنامه کاهش وزن مشهور Montignac را کمک خواهد کرد که شما انداختن پوند شخصی راه اندازی کرد. او می رود هم در داخل زادگاهش فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سراسر جهان گسترده شناسایی شده است بود. تحقیقات او می رود بر روی شاخص گلیسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتری بین کربوهیدرات های با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم هدفمند بود. (به عنوان تصویر، غلات رادیکال “با کیفیت بالا” بوده اند، آرد سفید تصفیه شده “ناسالم” بود.) راهنما مونتیناک Eat Yourself Slim 17 میلیون {نسخه} فروخت. تئوری های او می رود برانگیخته برنامه کاهش وزن ساحل دریا جنوبی بوده اند. Montignac در داخل 12 ماه 2010 در داخل سن 66 سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها پروستات درگذشت. (از هر لحاظ، این نصب شده می تنبل کدام ممکن است عالی برنامه کاهش وزن همراه خود گلیسمی زیرین {نمی تواند} به همین دلیل بیشتر سرطان ها جلوگیری از جنگ تنبل، کدام ممکن است به نوبه شخصی سیگنال ای به همین دلیل نقطه ضعف امنیت است.) (اندازه عمر میشل مونتینیاک 54 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود برای مراقبت از آن قرار است رضایت بخش نخواهد بود. معکوس کردن سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت.)

ناتان پریتیکین باز هم دیگری به همین دلیل استادان ستاره فیلم سلامت بود. (ابزار برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی پریتیکین او می رود کدام ممکن است همراه خود همکاری خالق آموزش پاتریک ام. مک گریدی جونیور نوشته شده بود، یادآور امکانات بهداشتی او می رود بسیار مورد توجه بود.) پریتیکین مخترع همراه خود مشتاق برای خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی، یکی از آنها در نظر گرفته اولیه کسانی بود کدام ممکن است این {تبلیغات} بین برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} قلبی ارتباط برقرار کرد. اگرچه ابزار‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی او می رود به او می رود {اجازه} می‌داد به همان اندازه به سلامت قلبی عروقی مهم انگشت یابد، با این وجود برای جنگیدن بیشتر سرطان ها خون کدام ممکن است بعداً بدنش را ویران کرد، رضایت بخش نبود. او می رود در داخل 69 سالگی (1985) روی تشک بیمارستان خودکشی کرد. برخی می گویند کدام ممکن است بیشتر سرطان ها ممکن است به طور اضافی در گذشته به همین دلیل اصلاح برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم ورزشی شخصی در داخل بدن ما او می رود اساس دوانده باشد یا نباشد. ممکن است به طور اضافی مناسب باشد یا نباشد؛ با این وجود، این تنها واقعی نتیجه در شکست ابزار های او می رود در داخل دسترسی به اندازه عمر می تواند در نتیجه بیشتر سرطان ها ادامه دارد یکی از آنها در نظر گرفته علل غالب نابودی است! (اندازه عمر ناتان پریتیکین 51 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خدا بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود برای معکوس کردن سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود.)

دکتر روی لی والفورد، پیشگام در داخل زمینه محدودیت انرژی، همراه خود پیدا می کند اینکه موش های آزمایشگاهی همراه خود خورده شدن همراه خود برنامه کاهش وزن کدام ممکن است انرژی دریافتی ممکن است را 50 شانس {محدود} می کرد، فقط در موردً دوبرابر اندازه عمر مورد حساب کردن شخصی را بهبود دادند. بدون در نظر گرفتن این، او می رود شخصی در داخل سن 79 سالگی (2004) درگذشت. دلیل نابودی نارسایی تنفسی شناخته شده به عنوان عارضه اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS، خواهد شد شناخته شده به عنوان {بیماری} لو گریگ) شناخته می تواند، عالی {بیماری} شخصی امنیت بود. گوش دادن به این نکته جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم خواهد بود کدام ممکن است اشکالات امنیت مدت زمان‌هاست همراه خود رژیم‌های غذایی همراه خود انرژی {محدود} در کنار {بوده است}. (اندازه عمر روی لی والفورد 41 12 ماه خیلی کمتر به همین دلیل 120 12 ماه وعده اطلاعات شده خدا بود، کدام ممکن است نمایشگاه ها آمادگی ظاهری او می رود برای معکوس کردن سن آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت رضایت بخش نخواهد بود.)

رضایت بخش است بگوییم کدام ممکن است حمایت به همین دلیل سلامتی توسط فعالیت های ورزشی، برنامه کاهش وزن/خورده شدن با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی محدودیت انرژی مانع شدن به همین دلیل نابودی هیچ عالی به همین دلیل این متخصصان سلامت در گذشته به همین دلیل 100 سالگی نشد. هیچ عالی به همین دلیل ممکن است به سن 120 سالگی خدا نرسیدند. چرا؟ به تذکر {حرفه ای} من خواهم کرد، کل شما اشخاص حقیقی نتوانستند اندازه تلومر شخصی را بررسی اجمالی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر مرحله هورمون های شخصی را بررسی اجمالی کنند.