سفرهای سرزمینی و دیپلماسی اقتصادی از موارد مهم در کارنامه دولت سیزدهم است


حسین حسین زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تشریح جزئیات بیشتر دستاوردها و کارهای مهم دولت سیزدهم، اظهار کرد: بازدید رئیس جمهور از 31 منطقه (کلیه مناطق) کشور که به مسائل، مشکلات می پردازد. مشکلات داخلی و ازدحام و بی شک رویارویی با موانع بین المللی را نمی توان و نباید کار آسان و کوچکی دانست.

وی با بیان اینکه از اولویت های دولت، مجلس و حتی تاکیدات مقام معظم رهبری حضور در متن مردم به ویژه در مناطق محروم است، گفت: دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور این وظیفه مهم را به خوبی انجام دادند. و به منطقه 31 سفر کرد. این کشور و مهمتر از آن برخورد نزدیک با روستائیان و عشایر در دورافتاده ترین نقاط در طول یک سال شگفت انگیز و همچنین تامل برانگیز بود.
حسین زاده یادآور شد: بی شک حتی مخالفان و کسانی که ممکن است به دنبال فرصتی برای نقد و به چالش کشیدن عملکرد سال جاری دولت باشند، اما انجام این کار بزرگ و اجرای 31 سفر استانی با یک برنامه مدون و موثر امکان پذیر نیست. تصویب جلسات عمومی و حضور دولتمردان در چارچوب مردم یا دیدارهای صمیمی رئیس جمهور با روستاییان و عشایر و آشنایی با مشکلات آنان به راحتی می گذرد.
نماینده ساکنان شهرهای لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در شورای اسلامی تاکید کرد: بدون شک با حرکت جهادی و همراهی مردم شیرینی این تصویب و سفر را در آینده نزدیک احساس خواهند کرد. دولتمردان در دستگاه های اجرایی مختلف البته باید اذعان داشت که هنوز راه زیادی در پیش است که طی نشده است.

سفرهای سرزمینی و دیپلماسی اقتصادی از موارد مهم در کارنامه دولت سیزدهم است

بازدید مخرب رئیس جمهور از کارخانه کاغذسازی در حال ساخت در استان فارس

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در تاریخ 31 مهر 1400 از استان فارس در استان هفتم پادشاهی سیزدهم بازدید کرد.
در این سفر 142 مصوبه با بیش از 6800 میلیارد تومان برای توسعه فارس به تصویب رسید که به گفته مسئولان بیش از 2500 میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار استان قرار گرفت.

نماینده مردم لارستان، گراش، خنج، اوز و جویم در بخشی دیگر از سخنان خود در شورای اسلامی گفت: امروز ارزیابی و رضایت نسبی جامعه نشان می دهد که این دولت در صدد رفع ازدحام است. تلاش جدی در سایه تلاش های جهادی و موانع توسعه کشور به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی.
حسین زاده عملکرد استاندار سیزدهم را به ویژه در حوزه سیاست خارجی و برخورد با مناطق محروم و محروم و همچنین حرکت به سمت عدالت اجتماعی مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید پذیرفت که کشور با بدترین شرایط مواجه است. وضعیت اقتصادی با کارآمدی این دولت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی و منطقی دولت در این زمینه همواره افزایش پایه تولید نفت است و معتقد است که موضوع فروش نفت باید به تدریج افزایش یابد که تاکنون به خوبی محقق شده است.

17 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی
حسین زاده همچنین به موضوع دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط تجاری، بازرگانی و تعامل مثبت دولت سیزدهم در عرصه خارجی به ویژه با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: نتیجه این تعامل منفعت اقتصادی و توسعه اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. و همچنین افزایش میزان صادرات برای کشورمان. .
وی گفت: بر اساس برآوردها در کمتر از یک سال بیش از 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این دولت انجام شده است.
حسین زاده با اشاره به اینکه در متن بسیاری از امور به ویژه در حوزه سیاست گذاری و برنامه راهبردی حوزه انرژی دولت و قراردادهای نفتی و سایر تحولات در حوزه انرژی حضور داشته است، یادآور شد: در این زمینه نیز کارهای بزرگی انجام شده است. . در زمینه فروش نفت و تجارت خارجی اتفاق افتاده است.
رئیس کمیته نفت و انرژی شورای اسلامی تصریح کرد: در سفر اخیر وزیر نفت و تنی چند از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی به ونزوئلا چندین قرارداد مهم در زمینه فروش نفت و توسعه پالایشگاه ها و میادین گاز و نفت با این کشور ساخته شد.یا انعقاد.

سفرهای سرزمینی و دیپلماسی اقتصادی از موارد مهم در کارنامه دولت سیزدهم است

سفر وزیر نفت به ونزوئلا

حسین زاده نگاه و رویکرد این نماینده را همکاری و تعامل مثبت با دولت برای پیشبرد اهداف و توسعه همه جانبه کشور عنوان کرد و گفت: دولت تاکنون همکاری و هماهنگی خوبی داشته و در تحقق این امر در حال پیشرفت است. روحیه تعاملی و هم افزایی
این نماینده یازدهم مجلس گفت: با توجه به فشارها و تکانه های اقتصادی در ایران در سال های اخیر، طرح ها و برنامه های اقتصادی دولت می تواند بسیاری از بی نظمی ها و بی ثباتی های این بخش را در درازمدت بهبود بخشد.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی یازدهم مجلس گفت: این دولت با وجود همه مشکلات و کمبودها و محدودیت ها، امسال در هفته دولت این رقم برای پروژه های بزرگ عمرانی از مرز 90 هزار میلیارد تومان معادل بیش از 600 میلیون یورو عبور می کند. در منطقه و زمینه های مختلف مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.