سفارت ایتالیا در داخل کی یف بازگشایی شدبه گزارش ایرنا، دی مایو در داخل پیام توییتری نوشت: پیرفرانسسکو زازو فرستاده ما به {تازگی} وارد کی یف پایتخت اوکراین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت را بازگشایی کرده است کدام ممکن است به همین دلیل روز دوشنبه {به طور کامل} سرزنده خواهد بود.

وی در داخل شکسته نشده نوشت: این تصویر ایتالیایی است کدام ممکن است زمان را تلف {نمی کند}، به هیچ وجه به همین دلیل اعتقاد به دیپلماسی انگشت بر نمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرانه آرزو می کنند صلح است. به همین دلیل طرف پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ایتالیا به همین دلیل صمیم روده ها تشکر می کنم.

دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا حتی می تواند خاطر آرم کرد: همیشه باید به همه شما بهترین راه‌های دیپلماتیک برای برقراری کوره‌بس انگشت به اقدام بزنیم، غیر زمینی ترین دلخوری کردن من می روم {در حال حاضر} برای یتیم محل اقامت ها، دانشکده ها، بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایی است کدام ممکن است {زیر} بمب های روسیه هستند.

ایتالیا در داخل حالی به همین دلیل بازگشایی سفارت شخصی در داخل اوکراین خبر می دهد کدام ممکن است پیش به همین دلیل این نیز فرانسه ادعا کرده بود کدام ممکن است سریع سفارت شخصی در داخل کی یف را باز می گردانیم.

“ژان ایو لودریان” وزیر امورخارجه فرانسه روز جمعه در داخل تماسی تلفنی همراه خود دمیترو کولبا همتای اوکراینی شخصی ذکر شد کدام ممکن است پاریس بزودی سفارت شخصی را در داخل اوکراین به همین دلیل لویو به کی‌یف باز می‌گرداند.

وزیر خارجه فرانسه افزود: این بازگشایی خیلی زود مشارکت در خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرانسه {اجازه} خواهد داد حمایت شخصی به همین دلیل اوکراین را در داخل {هر} زمینه‌ای اصولاً تنبل به همان اندازه این ملت همراه خود جنگی کدام ممکن است روسیه در داخل ۲۴ فوریه قبلی تحریک کردن کرد، مقابله تنبل.

فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا در داخل اوایل ماه مارس (فروردین ماه) ‌سفارت شخصی را به همین دلیل کی‌یف به کلان شهر لویو {انتقال} دادند.