سردبیر سابق ایران اینترنشنال مهمان شبکه دو خواهد بود


سردبیر سابق ایران اینترنشنال مهمان شبکه دو خواهد بود

محمد منظرپور سردبیر شبکه ایران اینترنشنال یکی از مهمانان برنامه «سبز، سبز، قرمز» است که چهارشنبه ساعت 22:30 از شبکه دو سیما پخش می شود.

به گزارش معاونت سیما، منظرپور سردبیر سابق ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و سردبیر بخش آمریکایی بی بی سی فارسی در این گفت و گوی اختصاصی از روابط پیچیده ایران اینترنشنال و شریک ایرانی شبکه فارسی زبان می گوید.

این ویژه برنامه سعی کرده در پشت صحنه اتفاقات اخیر نگاهی متفاوت به رسانه ها داشته باشد و پذیرای مهمانانی چون علی علیزاده، داریوش سجادی و… بوده است.

این ویژه برنامه چهارشنبه ها ساعت 22:30 از شبکه دو سیما پخش می شود