سخنگوی وزارت علوم به دلیل حضور {دانشجویان} کارشناسی در داخل کل شما دانشکده‌ها خبر دادبه گزارش خبرنگار علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی ایرنا، علی شمسی پور در داخل حساب کاربری توییتر شخصی همراه خود ردیابی همراه خود تحریک کردن 12 ماه تحصیلی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آماده سازی خارق العاده پس به دلیل ۲ 12 ماه، نوشته است:  به دلیل سرگیری آماده سازی حضوری دستورکار مهمترین کل شما دانشکده‌ها است.

وی در داخل یکپارچه این توییت می افزاید: علیرغم سختی‌های قابل توجه مدیریتی توسط می آید تامین خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه، {دانشجویان} کارشناسی در داخل کل شما دانشکده‌ها حضور دارند.

سخنگوی وزارت در طولانی مدت توییت شخصی در داخل خصوص بروز برخی مسائل، تاکید کرد د: برخی مسائل هم {گام به گام} در داخل جاری رفع شدن است. روح به کالبد دانشکده بازگشته است.

به گزارش ایرنا، 12 ماه تحصیلی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آماده سازی خارق العاده، به دلیل ۱۴ فروردین ماه جاری به راه اندازی شد. همراه خود به دلیل بالا گیری گروه های حضوری، آماده سازی های الکترونیک اساساً جای تمیز کردن با گروه های درس داد.

این در داخل حالی است کدام ممکن است به دلیل اوایل اسفندماه ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شیوع ویروس کرونا، آماده سازی های حضوری تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی های اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترونیک گزینه جایگزین برای آن قرار است شد.