سازمان 685 ساله سوئیس می تواند زنان را بپذیردZunft zur Meisen ، انجمن معتبر کاخ و زوریخ در قلب مرکز بانکی سوئیس ، می تواند در نشست سالانه خود به این پیشنهاد رای دهد.

دیدگاهتان را بنویسید