زلنسکی: تهاجم روسیه عالی خودکشی استبه گزارش ایرنا از “الجزیره”، زلنسکی پنجشنبه عصر همراه خود تاکید بر اینکه جهان {نباید} در داخل وضع تحریم‌های اصولاً علیه روسیه شک داشته باشد یا نباشد مدعی شد کدام ممکن است نیروهای روسیه در داخل اوکراین درحال تکرار وقایعی هستند کدام ممکن است اروپا در داخل مبارزه بین المللی دوم شاهد آن قرار است‌ها بود.

وی همراه خود ادعای اینکه نیروهای روسیه درحال تخریب فشرده {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها در داخل قلمرو دونباس هستند به گونه‌ای کدام ممکن است می‌خواهند هیچ انسانی {در این} قلمرو باقی {نماند} ذکر شد: {اینها} نماد دهنده بی‌یعنی در دسترس بودن تهاجم روسیه است. این ملت همراه خود سلاح‌های شخصی درحال سوزاندن همه شما قطعا ارزش آن را دارد‌هایی است کدام ممکن است از آن قرار است حفاظت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحال نابودی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان روسی است.

به گزارش ایرنا، پیش از آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از محیط بایدن همتای یانک شخصی به بیشترین استفاده را ببرید عبارت “عصر کشی” در داخل توضیح دادن تهاجم روسیه به اوکراین تشکر کرد.

پارلمان اوکراین عصر پنجشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند تخصصی ایجاد می کند آن قرار است اقدامات نظامی روسیه {در این} ملت عصر کشی شناسایی گرفته است.

با این وجود، آنتونیو گوترش روز چهارشنبه ذکر شد کدام ممکن است گروه ملل آنچه را در داخل اوکراین رخ می‌دهد، عصر کشی ندانسته است چرا کدام ممکن است این امر به تعیین بسته شدن حرفه ای از سوی نهادهای قضایی متکی است.

دبیرکل گروه ملل منطقی سازی داد عصر کشی به صورت از واقعی در داخل رهنمودهای قانونی بین‌المللی رئوس مطالب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان سالن دادگاه بین‌المللی کیفری در داخل اوکراین حضور داشته‌اند. ما این مساله کدام ممکن است خواه یا نه عصر کشی در داخل اوکراین رخ داده است هر دو 9 را به نهادهای قضایی می‌سپاریم.

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) همراه خود انتقاد از بی‌توجهی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را در داخل قلمرو دونباس به رسمیت محبوبیت.

پوتین سه روز پس از آن قرار است، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی ارتش کدام ممکن است آن قرار است را عملیات ویژه خواند، علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سازماندهی روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی ارتش اصلاح سناریو داد. مبارزه در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌ها به اقدام روسیه همچنان ثابت است.