زاهدی وفا تا زمان معرفی وزیر جدید، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.


زاهدی وفا تا زمان معرفی وزیر جدید، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

گزارش سادگیعلی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در خصوص آخرین وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظارت آقای زاهدی وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا انتخاب وزیر جدید ادامه خواهد داشت. با توجه به اذن رهبر انقلاب انتخاب در حال بررسی است و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در بخشی از اظهارات خود در این نشست خبری با بیان اینکه اغتشاشگران در اغتشاشات اخیر خسارات زیادی به بنگاه های اقتصادی، اموال عمومی و حتی آمبولانس ها وارد کرده اند، افزود: کسانی که جزو مدیران، محرک ها، مشوق ها و مشوق ها هستند. حامیان شورش و ناامنی آنها باید غرامت این خسارت را می پرداختند

وی همچنین تصریح کرد: دولت تلاش کرده است امسال عادلانه و متناسب باشد تا به کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کمک کند.

بهادری جهرمی افزود: خوشبختانه دو حلقه آخر این زنجیره یعنی لایحه تناسب کارگران و مستمری بگیران در مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه ساز و کار لازم برای راه اندازی «اتاق ملی گفت و گوی آزاد» در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، ادامه داد: در اتاق گفت وگوی آزاد فضای آزاد برای عموم در نظر گرفته شده است. خصوصاً جوانان از هرگونه محدودیت علمی و گفتمانی پرهیز کنند.

وی همچنین با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن محلی برای اعتراض یا انتقاد، یادآور شد: این کار در روزهای اخیر به مرحله اجرا رسیده، مرکز گفتگو در دانشگاه تهران ایجاد شده و اولین جلسه آن بود. با حضور 90 نفر از اساتید این دانشگاه و ارائه نظرات 20 نفر از اساتید برگزار شد.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: در سال زراعی جاری هفت میلیون و 170 هزار تن گندم به ارزش 8 میلیارد و 3044 میلیون تومان (حدود 3.6 برابر سال قبل) از کشاورزان خریداری شده است و پیرو تاکید رئیس جمهور و پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی. تمامی مطالبات کشاورزان تسویه و پرداخت شده است.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه کارخانه نساجی مازندران در قائم شهر در پی بازدید ریاست جمهوری و دستورالعمل و مصوبه احیای این کارخانه بزرگ و قدیمی صنعتی، اکنون به حیات خود بازگشته و در سه فاز فعال شده است، افزود: بیشتر بیش از 400 کارگر کارخانه به کار بازگشته اند و با اجرای طرح توسعه 100 شغل جدید در این کارخانه ایجاد می شود، مطالبات و حقوق کارگران این واحد نیز به روز شده است.

این خبر تمام شد