رویداد {فوتبال} جام رمضان روستای عورکی چابهارچابهار – ایرنا – رویداد جام رمضان هرساله {در این} ماه مبارک همراه خود حضور پرشور کودکان ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به‌مند به {فوتبال} روستای عورکی چابهار برگزار می‌شود. ({عکس} به همین دلیل نظیر راهی که در آن‌بَر)