رویای “انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف” روسیه به همین دلیل {مسیر} نبرد اوکراین؛ به چه بهایی برای یانکی‌ها؟آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش وقتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰، سه روز پس به همین دلیل به رسمیت شناختن {مناطق} دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک در جهان دونباس اوکراین) عملیاتی نیروی دریایی را کدام ممکن است را “عملیات ویژه” خواند، تحریک کردن کرد، فعالانه انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف مسکو را شناخته شده به عنوان خوب راهبرد بلندمدت دنبال کرده اند کدام ممکن است بعد از همه برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت هایشان تمیز به همین دلیل قیمت نخواهد بود.

“جیک سالیوان” مشاور بازاریابی ایمنی سراسری آمریکا ۲۱ فروردین ماه جاری، این رویای آمریکا را به صراحت در مصاحبه همراه خود وب تلویزیونی ان بی سی به {تصویر} کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ما خواهان خوب اوکراین آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه، روسیه ضعیف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی قدرتمند‌تر، متحدتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت‌تر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این باوریم کدام هرکدام سه این {اهداف} در زاویه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به ممکن است انگشت کشف شد.

روزنامه یانکی واشنگتن پست می نویسد: این تکنیک فوق العاده فراتر به همین دلیل پوتین شناخته شده به عنوان رئیس کرملین است. تکنیک حفاظت سراسری جدیدترین پنتاگون کدام ممکن است ماه قبلی میلادی به صورت آگاه از کنگره انتشار شد، هدف گذاری “مشکل روسیه در اروپا” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین خطر چین به احتمال زیاد خواهد بود.

به تذکر می‌رسد حمایت به همین دلیل جاده‌ مشی سرسختانه علیه روسیه، بیزاری جمهوری‌خواهان نسبت به ناتو را کدام ممکن است به همین دلیل مشخصه های بارز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ترامپ بود، در آمریکا سبک کرده است. در آمریکا این ماده موضوع به همین دلیل معدود مواردی است کدام ممکن است بایدن در قبال آن قرار است به همین دلیل حمایت قدرتمند افسران هر کدام حزب عمده برخوردار است.

اعضای ائتلاف ناتو به همین دلیل واشنگتن گرفته به همان اندازه اعضای بخش مرزهای غربی روسیه، بر این کدام ممکن است لزوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی متعهد شدن موضعی مشترک نسبت {به هر} روزی اصولاً میل یافته تاکید کرده‌اند.

باک بنزین شهروندان آمریکا در گرو نبرد اوکراین

رویای “انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف” روسیه همچنان کدام ممکن است محیط بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بازدید ماه مارس شخصی به لهستان اذعان کرد برای شهروندان آمریکا قیمت هایی می تواند داشته باشد.

رئیس جمهوری آمریکا ۱۱ فروردین ماه در سخنانی {حمله} روسیه به اوکراین را کار کردن بهبود هزینه بنزین {در این} ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هزینه {متوسط} بنزین در آمریکا بین ۴.۲۰ به همان اندازه ۴.۲۲ دلار آمریکا در هر گالن (حدود ۳.۸ لیتر) است.

این در حالی است کدام ممکن است هزینه بنزین ابتدا 12 ماه میلادی جاری (۲۰۲۲) در آمریکا  حدود ۳.۳۰ دلار آمریکا در هر گالن بود.

رئیس جمهوری آمریکا منطقی سازی داد: اکنون آیا بسیاری از مکان های بین المللی نفت روسیه را خریداری {نمی کنند}. من خواهم کرد واردات نفت به همین دلیل روسیه به آمریکا را ممنوع کردم.

بایدن فوری به حمایت 2 حزب جمهوریخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات به همین دلیل اقدامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید درستی آن قرار است شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است آن قرار است زمان ادعا کردم این اقدام قیمت بر است؛ در نتیجه همزمان خروج نفت روسیه به همین دلیل {بازار}، تهیه نفت کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نفت بهبود می یابند. اکنون بهبود هزینه به همین دلیل سوی پوتین، بر شهروندان آمریکا در جایگاه های گاز تاثیر می گذارد.

وی اذعان کرد: هزینه‌های ما به عنوان یک نتیجه اقدام پوتین در جاری {افزایش است}. تهیه رضایت بخش {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اگر می‌خواهیم هزینه  بنزین به مقیاس عقب یابد، نیاز به تهیه نفت بیشتری داشته باشیم.

بایدن، آزادسازی بی‌سابقه نفت به همین دلیل ذخایر راهبردی آمریکا را اقدامی سریع در زمان نبرد برای بهبود تهیه نفت به همان اندازه روزی کدام ممکن است تأمین در اواخر امسال بهبود یابد، دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد این عجیب ترین آزادسازی ذخایر سراسری ما در گذشته تاریخی است کدام ممکن است همراه خود توافق متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان مشارکت در دانش است.

به مشاوره او می رود، بیش به همین دلیل 1،000،000 بشکه نفت در روز به {بازار} تهیه احتمالاً وجود خواهد داشت.

بهترینها تورم در ۴۰ 12 ماه قبلی

وزارت {کار} آمریکا آمریکا ۲۴ فروردین ماه معرفی شد کدام ممکن است هزینه تورم {در این} ملت در خوب 12 ماه قبلی ۸.۵ شانس بهبود یافته کدام ممکن است این بهترینها بهبود تورم {در این} ملت در ۴۰ 12 ماه قبلی است.

به گزارش ایرنا، در خوب 12 ماه قبلی قیمت وعده های غذایی، گاز، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازهای اجباری در آمریکا بر خریداران یانکی استرس معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود درآمدها را خنثی کرده است.

گزارش پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا ممکن است همچنین نمایشگاه ها  کدام ممکن است تورم  در ماه های  فوریه به همان اندازه مارس ۱.۲ شانس بهبود یافته {در حالی که} این تورم در ماه های ژانویه به همان اندازه فوریه ۰.۸ شانس بهبود داشته است.

بر ایده مطالعات، آمریکایی ها استرس تورم را روز به روز هنگام {خرید} فقط واقعاً احساس می‌کنند چنان کدام هرکدام لیتر بنزین در خوب 12 ماه قبلی ۴۸ شانس، هزینه بلیط {هواپیما} به طور {متوسط} ۲۴ شانس، هزینه هر انگشت با لباس شنا همراه باشید مردانه در دید به ۱۵ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کیلوگرم بیکن ۱۸ شانس بهبود یافته است.

این در شرایطی است کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی آمریکا (فدرال {رزرو}) در دسامبر ۲۰۲۰ پیشگویی کردن کرده بود کدام ممکن است هزینه تورم خریدار زیرین‌تر به همین دلیل عملکرد هر سال ۲ شانس باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت 12 ماه ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ شانس باشد یا نباشد.

جروم پاول، رئیس فدرال {رزرو} حتی همراه خود تحریک کردن الگو صعودی هزینه تورم بارها و بارها مدعی شد کدام ممکن است بهبود تورم موقتی است.

موسسه مالی مرکزی آمریکا به همین دلیل ماه قبلی ناچار به اصلاح {مسیر} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بهره را تخصصی ایجاد می کند درجه صفرحفظ کرده بود، خوب چهارم واحد بهبود داد به همان اندازه قدری به همین دلیل {سرعت} تورم بکاهد ولی در عین جاری، الگو رو به پیشرفت سیستم اقتصادی نیز متوقف نشود.

اگرچه هزینه بیکاری در آمریکا به ۳.۶ شانس رسیده کدام ممکن است زیرین‌ترین حد به همین دلیل ابتدای 12 ماه ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش به همین دلیل تحریک کردن فاصله قوز کردن حاصل به همین دلیل شیوع {بیماری} کووید-۱۹ محسوب می‌شود با این وجود اقتصاددانان پیش‌سوراخ بینی می‌کنند کدام ممکن است هزینه تورم در 12 ماه ۲۰۲۲ همچنان نخست نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدرال {رزرو} را ناگزیر تنبل به همان اندازه حتی در نیمه نخست 12 ماه ۲۰۲۳ نیز به پوشش بهبود هزینه بهره شکسته نشده دهد؛ برآوردی تخصصی ایجاد می کند صورت باور می‌تواند تهدید بروز قوز کردن ارزان را بهبود دهد.

الگو افزایشی هزینه بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت هزینه ها

برای نخستین موارد، هزینه تورم در آمریکا شامل می شود بهبود هزینه بنزین {در این} ملت می‌شود کدام ممکن است پس به همین دلیل بروز نبرد در اوکراین در ۲۴ فوریه الگو افزایشی را به همین دلیل شخصی آرم دانش است.

بر ایده گزارش صفحه بحث {خودرو} آمریکا، معمولی هزینه هر گالن(حدود ۳.۸ لیتر) بنزین در آمریکا ۴.۱۰ دلار آمریکا است کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی ۴۳ شانس بهبود یافته است. اگرچه هزینه گاز در آمریکا در چند قبلی هفته قبلی کاهش یافته است است.

بهبود هزینه قدرت نتیجه در بهبود قیمت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا در در سراسر اطراف آمریکا شده کدام ممکن است به نوبه شخصی به پیشرفت هزینه ها برای خریداران پشتیبانی کرده است.

به همین دلیل سوی نه، نخست وارد شدن قیمت گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای نه زیاد برای گرفتن بلیت در سفرهای اثیری داخل در آمریکا، معمولی بهای بلیت را {در این} ملت بسرعت بهبود دانش است.

به گزارش یونایتدپرس، شاخص سیستم اقتصادی دیجیتال ۲۰۲۱ ادوب نمایشگاه ها کدام ممکن است خریداران یانکی تنها واقعی در ماه مارس هشت میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون دلار آمریکا برای گرفتن بلیت هواپیمای سفرهای داخل صنوبر کرده اند کدام ممکن است مقایسه شده است همراه خود ارقام پیش به همین دلیل همه شما گیری {بیماری} کووید-۱۹ در مارس ۲۰۱۹ میلادی، ۲۸ شانس بهبود یافته است.

نشریه فارن پالیسی می نویسد؛ غرب به رغم هشدار های اطلاعاتی آمریکا کدام ممکن است به همین دلیل ماهها جلوتر {حمله} روسیه به اوکراین را پیشگویی کردن می کرد، همراه خود به مقیاس عقب صادرات کشاورزی غافلگیر شد.

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای فاز غیر دولتی واکنشی توأم همراه خود نگرانی داشتند؛ جاری آنکه می توانستند نگاهی متوسط به بورس غلات، پیشگویی کردن های درو کردن محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی مسئله زنجیره تهیه خاورمیانه عظیم داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین الهام پاسخ آرم دهند با این وجود انتخاب گیران غربی، غیر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی، راه اندازی به احتکار غلات کردند.

بر ایده دانشکده کوئینیپیاک کدام ممکن است وب خبری سی ان ان ۲۶ فروردین ماه آن قرار است را چاپ شده کرد، اگرچه انجام بایدن در برابر این نبرد اوکراین فقط در مورد مورد تایید مردمان آمریکاست با این وجود های مکرر آرم می دهند کدام ممکن است سیستم اقتصادی فاز اعظم افکار شهروندان آمریکا را به شخصی اختصاص دانش است.

{به طور خلاصه} می توان اظهار داشت در روزی کدام ممکن است انتخابات میان‌فاصله ای در دید می تواند، دموکرات ها همراه خود {شرایط} تاریکی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سیگنال ای به همین دلیل آفتاب امید برای دموکرات ها دیده نمی شود.

به همین دلیل نبرد‌های جهان اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم به همان اندازه عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان

تارنمای “هیپوتزس” ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ در تحلیلی نوشت: یانکی کدام ممکن است ۲۳۹ 12 ماه به همین دلیل به وجود روبرو شدن آن قرار است می گذرد، ۲۲۲ 12 ماه آن قرار است را در نبرد گذرانده است (ادعا استقلال آمریکا ۴ژوئیه ۱۷۷۶برابر همراه خود ۱۴تیر ۱۱۵۵هجری شمسی است).

آمریکا به همین دلیل ماه اوت ۱۹۲۹ به همان اندازه مارس ۱۹۳۳ میلادی شاهد پیشرفت نامطلوب ۲۶.۷ درصدی تأمین ناخالص داخل شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن قرار است به همین دلیل ماه مه ۱۹۳۷تا ژوئن ۱۹۳۸ میلادی نیز باردیگر شاهد پیشرفت نامطلوب ۱۸.۲ درصدی در تأمین ناخالص داخل شخصی شد.

به مشاوره تحلیلگران، در هر کدام مورد، قوز کردن عظیم ارزان آمریکا در دهه گذشته سی میلادی قرن قبلی، بروز نبرد جهان دوم در تمام طول سال های ۱۹۳۹ به همان اندازه ۱۹۴۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن آمریکا به این نبرد موجب برون سر خورد واشنگتن به همین دلیل این تقلای ارزان شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ گزارش داد کدام ممکن است قیمت نبرد آمریکا در عراق بالغ بر 2 تریلیون دلار آمریکا شده است.

این خبرگزاری یانکی در مرداد ۱۴۰۰ کدام ممکن است وب خبری سی بی اس نیوز آمریکا نیز آن قرار است را منعکس کرد، قیمت نبرد بیست ساله در افغانستان کدام ممکن است آمریکا به بهانه سرنگونی طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود امکانات کلاچ این گروه به این ملت، به همین دلیل آنجا گریخت، ۶.۵ تریلیون دلار آمریکا معرفی شد؛ قیمت ای کدام ممکن است به همین دلیل محل مالیات دهندگان یانکی مشتاق در مورد کاخ سفید در 2 نبرد قیمت شد.

به همین دلیل این رو 2 نبرد عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان برای شهروندان آمریکا ۸.۵ تریلیون دلار آمریکا قیمت داشته است کدام ممکن است {نتایج} آن قرار است بر وخامت وضعیت امور ارزان این ملت افزوده است.

بالا نبرد اوکراین؛ چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه بهایی؟

خیلی کمتر {کسی} در میان بسیاری رهبران غربی حاضر به حدس زدن فقط در مورد زمان از واقعی، چگونگی بالا نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های آن قرار است است.

واشنگتن پست می نویسد؛ الکساندر ورشبو، فرستاده سابق آمریکا در روسیه، مقام ارشد سابق پنتاگون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون دبیرکل سابق ناتو، می گوید: نمی‌توان در ارتباط همراه خود آیا بسیاری از اصلاحات اصرار شده به همان اندازه روزی کدام ممکن است ما بدانیم این {درگیری} چگونه می توان به بالا می‌رسد به طور تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال انتخاب‌گیری کرد. این س‌ها مطرح هستند کدام ممکن است نمی شود {درگیری} تمام می‌شود؟ هر دو همراه خود خوب کوره‌بس ظریف به اندازه می‌انجامد هر دو اینکه سرانجام در وضعیت امور 9 نبرد، 9 صلح برای چند سال شکسته نشده می‌یابد؟

نشریه فارن پالیسی نیز نوشته است، “فرانز استفن گدی” محقق مؤسسه بین‌المللی تحقیق استراتژیک لندن معتقد است؛ بدیهی استً هیچ جنگی دائمی شکسته نشده نخواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات می دهد روسیه نتواند نبرد را به ماه ژوئن بکشاند؛ بنابر این مجبور است برای پیچاندن به نبرد {امتیاز} دهد.

2 مقام اتحادیه اروپا نیز به وب خبری سی ان ان آمریکا مشاوره اند: آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به متحدان اتحادیه اروپا اش مشاوره است کدام ممکن است آمریکا بر این ایده است، نبرد اوکراین ممکن است به همان اندازه بالا 12 ماه ۲۰۲۲ اندازه بکشد.

سی ان ان می گوید: فوق العاده به همین دلیل مقاماتی کدام ممکن است همراه خود این رسانه مصاحبه کرده اند تاکید دارند کدام ممکن است سخت می توان پیشگویی کردن کرد کدام ممکن است این نبرد به همان اندازه چه روزی شکسته نشده می تواند داشته باشد با این وجود افسران چندی مشاوره اند کدام ممکن است سیگنال ای {وجود ندارد} کدام ممکن است {اهداف} آخرین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اصلاح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید است کدام ممکن است او می رود مذاکرات دیپلماتیک را دنبال تنبل.

در همین جاری، جیک سالیوان مشاور بازاریابی ایمنی سراسری کاخ سفید ۲۵ فروردین ماه در نشست تجهیزات گلف ارزان در واشنگتن اظهار داشت: نبرد در  اوکراین احتمالا {طولانی} احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ماه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {طولانی} تر به همین دلیل آن قرار است شکسته نشده می تواند داشته باشد.

با این وجود  همچنان کدام ممکن است “استفان والت” درک دیپلماسی دانشکده هاروارد در فارن پالسی نوشته است: نبرد در اوکراین، سرانجام متوقف احتمالاً وجود خواهد داشت. هیچ شخصی نمی‌داند کدام ممکن است چگونه می توان، چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از چه تصمیم ای.

او می رود می گوید: نتیجه نهایی بدون در نظر گرفتن باشد یا نباشد، آیا بسیاری از ناظران بر این باورند کدام ممکن است نبرد {تأثیر} عمیقی بر پوشش جهان می تواند داشته باشد. ممکن است نبرد در اوکراین را شناخته شده به عنوان دوم‌ای تصمیم گیری کننده می‌بینند.

این صاحبنظر یانکی می افزاید: نبرد در اوکراین خوب مناسبت قابل توجه خواهد بود، با این وجود 9 به این علت کدام ممکن است نتیجه نهایی آن قرار است تأثیرچشمگیری بر توازن امکانات خواهد گذاشت، منطقی به همین دلیل این جهت قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است بالا دوم تک قطبی را آرم می‌دهد.