روسیه: تل آویو ، نوار غزه را به {زندان} {زیر} آسمان است باز دوباره کاری کرده استبه گزارش ایرنا به دلیل خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه روسیه معرفی شد کدام ممکن است نوار غزه اساساً به 1 «{زندان} روباز» دوباره کاری شده است کدام ممکن است 2 میلیون نفر ساکن آن خواهد شد برای حدودً ۱۴ 12 ماه در {شرایط} محاصره دریایی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی رژیم صهیونیستی {برای زنده ماندن} مشکل می کنند.

این وزارتخانه در روشن سازی اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دانستن درباره رای به افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل متحد (UNHRC) کدام ممکن است رژیم صهیونیستی به دلیل آن خواهد شد حمایت کرد، اظهار داشت کدام ممکن است تل آویو  به دلیل وضعیت امور فراگیر اوکراین برای منحرف کردن توجهات به دلیل مسئله فلسطین استفاده می کند از.

طبق گزارش آناتولی، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رژیم صهیونیستی برخلاف انتخاب ها متنوع شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پایه گروه ملل، به اشغال {غیرقانونی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید «الحاق خزنده» سرزمین‌های فلسطینی شکسته نشده می‌دهد نتیجه نهایی آن خواهد شد بیش به دلیل ۲.۵ میلیون فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در {مناطق} دور ای اقامت کدام ممکن است به دلیل جهان بیرون کنار افتاده اند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد کدام ممکن است {مسیر} رژیم صهیونیستی مراقبت از {طولانی}‌ترین اشغال پس به دلیل نبرد جهان دوم همراه خود رضایت ضمنی کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت بدیهی است آمریکا تحمیل می‌شود.