روسیه:اوکراین مزدورانی به همین دلیل ۶۳ ملت به خدمت گرفته استبه گزارش ایرنا، وزارت حفاظت روسیه در حال حاضر یکشنبه {در این} گزارش افزود کدام ممکن است هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ مزدور خارج از کشور در اوکراین کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۲ تن به همین دلیل آنان به همین دلیل مبارزه گریختند.

این وزارتخانه ممکن است همچنین در رئوس مطالب خسارات وارد آمده به اوکراینی ها اضافه کرد کدام ممکن است نیروهای نظامی روسیه منصفانه تاسیسات تولیدی مهمات سازی در نزدیکی بروواری منصفانه کلان شهر در دید به کی یف را همراه خود موشک های هدایت شونده تخریب کردند.

درحالیکه مسکو در ساعات مقدماتی در حال حاضر به نیروهای کی یف هشدار دانش بود کدام ممکن است سلاح های شخصی را پایین گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم شوند، وزارت حفاظت این ملت اعلاl کرد کدام ممکن است اوکراینی ها به همین دلیل ترک خودداری کردند.

روسیه روز شنبه معرفی شد کدام ممکن است نیروهای ارتش این ملت منصفانه تاسیسات تولیدی بازیابی تانک در کی یف را عملکرد گرفتند.

مسکو اظهار داشت:‌ منصفانه وسط ارتش {در شهر} جنوبی نیکولایف در نزدیکی دریای سیاه را همراه خود منصفانه سلاح دوربرد عملکرد قرار دانش است.

طبق ادعا وزارت حفاظت روسیه، موشک‌های دوربرد این ملت توانسته عملکرد شخصی را همراه خود دقت نخست {در شهر} کی‌یف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین توانایی ارتش در نیکولایف را نابود تنبل.