رنگبندی کرونایی شهرستان‌های ملت به همین دلیل (۱۴۰۱/۰۱/۲۶)تهران- ایرنا- براساس فینال تنظیمات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های ملت کدام ممکن است به همین دلیل ۲۶ فروردین اعمال می‌شود؛ شهرستان‌های زرشکی به همین دلیل ۳۴ به ۵۵ کلان شهر بهبود کشف شد. ۸۴ شهرستان نارنجی، ۲۷۴ شهرستان زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهرستان در وضعیت امور آبی هستند.