رفتار شما با دکتر اندرو هوبرمن و GABRIELLE REECE


به مجموعه کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

نمایش امروز توسط اندرو هوبرمن ، متخصص مغز و اعصاب با استعداد استنفورد است. ما در مورد مزایای استرس به عنوان یک اسکیت باز غیر جهت دار صحبت می کنیم. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر انسانی ، کار خارق العاده ای انجام می دهد. او باید بارها و بارها در مورد ما انسانها و واکنشهای ما تکرار کند. خوش بگذره

دیدگاهتان را بنویسید