رفتار‌های هر روز‌ای کدام ممکن است به ذهن {آسیب} می‌زنند
تهران- ایرنا- برخی رفتار‌های هر روز‌ همچون خوردن خوراکی‌های شیرینی، عدم خوردن صبحانه، فعالیت های ورزشی {نکردن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید … سبب {آسیب} به ذهن می‌شوند.