رسانه ها مقصر هستند


رسانه ها مقصر هستند

عباس عبدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که علت فساد در فولاد مبارکه که بسیاری از نهادها، اهالی سیاسی و غیرسیاسی، رسانه ها و حتی فعالان فضای مجازی را درگیر کرده است چیست؟ وی تصریح کرد: این وضعیت چند علت اساسی دارد; رسانه ها در ایران کارکرد اصلی خود را ندارند. باید اطلاع رسانی کنند و نظارت کنند و نمی کنند، اما فضای عمومی رسانه های اصلی به انحراف کشیده شده است و رسانه های دیگر هم نمی توانند آن نوع رسانه ها را کنترل کنند.

وی تصریح کرد: همچنین نظام حرفه ای روزنامه نگاری مستقل وجود ندارد و همه چیز دولتی است. صدا و سیما بدون انجام کار مفید 22 میلیارد تومان دریافت می کند و حق آن است که حقیقت آشکار شود.

عبدی در پایان گفت: بنابراین وقتی این رسانه ها کارکرد واقعی ندارند، اساساً آلوده می شوند، البته آلوده می شوند و بیشتر هم آلوده می شوند.