رئیس اتاق بازرگانی لرستان: اصحاب رسانه توانمندی های لرستان را به سرمایه گذاران معرفی کنند.به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈحسین سله ورزیˈ سه شنبه شب همزمان با روز خبرنگار در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: عقب ماندگی لرستان تنها با سرمایه گذاری مناسب قابل جبران است. در این زمینه ظرف پنج سال باید 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در لرستان انجام شود. بیدار شویم.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی به تنهایی قادر به سرمایه گذاری در توسعه منطقه نیست و سیاست اصل 44 اجازه این سرمایه گذاری را نمی دهد، تصریح کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه منطقه باید حمایت شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: حضور مدیران بومی در راس کار فرصت ویژه ای برای توسعه تلقی می شود و لرستان اغلب از نظر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و به ازای هر سال در پایین ترین سطح کشور قرار دارد. درآمد سرانه

وی بیان کرد: این عقب ماندگی جز با سرمایه گذاری قابل جبران نیست و نیاز است با ایجاد نهضت سرمایه گذاری در لرستان تامین شود.

صلاح ورزی ادامه داد: نمایندگان مجلس به دلیل حساسیت خبرنگاران را در زمره مشاغل سخت و پرخطر قرار داده اند، از سوی دیگر این قشر از جامعه به دلیل فعالیت گاهی مورد قضاوت دیگران قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه امیدواریم خبرنگاران همیشه منشا کار باشند، گفت: لرستان از نظر شاخص هایی مانند بیکاری، تورم و سرمایه گذاری کم به دلایل مختلف توسعه نیافته است.

در این مراسم از خبرنگار منطقه تجلیل شد.