ذکر شد وگوی امیر قطر همراه خود رهبران فلسطینی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات فلسطینبه گزارش بامداد جمعه ایرنا به همین دلیل خبرگزاری مناسب فلسطین (وفا)، شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» در داخل ذکر شد وگوی تلفنی همراه خود «محمود عباس» بر همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شخصی کمک خواهد کرد که شما فلسطینیان تاکید کرد.

به همین دلیل سوی نه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به اوضاع کشنده ای جاری در داخل اراضی فلسطینی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است رهبران فلسطینی نشستی درخصوص {شرایط} کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن انتخاب ها اجباری برگزار خواهند کرد.

«اسماعیل هنیه» رئیس محل کار سیاسی حماس نیز درگیر تلفنی همراه خود امیر قطر {شرایط} رو به تحریک کردن در داخل کرانه باختری، بیت المقدس، جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوگاه آن خواهد شد را ارزیابی کرد.

هنیه {در این} تصمیم تلفنی ذکر شد کدام ممکن است شکسته نشده این پوشش‌های رژیم اشغالگر، پیامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدها خطرناکی ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایستی به نمازگزاران فلسطینی {اجازه} حق ورود به مسجد الاقصی اطلاعات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه هتک حرمت به این مسجد تعدی به مسلمانان جهان است.

صهیونیست‌ها به همین دلیل تحریک کردن ماه مبارک رمضان حمله ها تمیز کردن با فلسطینیان در داخل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اشغالی بهبود دادند.

پیش تر گروه‌های فلسطینی کسب اطلاعات در مورد پیامدهای کشنده ای حمله ها ادامه دار صهیونیست‌ها به افراد فلسطین هشدار اطلاعات بوده اند.