دیدار بورل و بلینکن و گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران


دیدار بورل و بلینکن و گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران

گزارش سادگیآنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود از دیدار خود با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین خبر داد و نوشت: من با جوزپ بورل در کامبوج دیدار کردم و در آنجا درباره تعهدمان به توافق مذاکره کردیم. مرکز اتحادیه جنوب شرقی ما بر آسیا تاکید می کنیم. ما با هم کار می کنیم تا از اوکراین حمایت کنیم و در عین حال روسیه را مسئول می خواهیم.

بلینکن ادامه داد: همچنین درباره برنامه هسته ای ایران و گسترش صلح و امنیت در منطقه هند و اقیانوس آرام صحبت کردیم.

دیدار و گفتگوی بلینکن با بورل درباره برنامه هسته ای ایران با از سرگیری مذاکرات در وین درباره بسته پیشنهادی مقامات سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام همزمان شد.

در حال حاضر هیئت های دیپلماتیک کشورهای عضو این معاهده، ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای نشست برجام در وین حضور دارند.