دمشق: خواست فلسطین، آرمان غالب سوریه استبه گزارش بامداد یکشنبه ایرنا به دلیل خبرگزاری مناسب سوریه (سانا)، عالی منبع مفید مناسب در داخل وزارت خارجه سوریه ذکر شد کدام ممکن است دمشق همراه خود شدیدترین لحن، جنایات نیروهای اشغالگر اسرائیلی در داخل صحن مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم قدسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت این مسجد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها وحشیانه نیروهای اشغالگر به نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان حرم قدسی را محکوم می‌تنبل.

این منبع مفید افزود: سوریه حمله ها نیروهای اشغالگر اسرائیلی به غیرنظامیان فلسطینی می شود که در پایان به زخمی شدن تعداد زیادی شهروند فلسطینی در داخل حرم قدسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت تعداد زیادی تن به دلیل نمازگزاران را کدام ممکن است به دلیل حرمت مسجد الاقصی حفاظت می‌کنند، محکوم می‌تنبل.

وزارت خارجه سوریه ممکن است همچنین ایستادگی افراد فلسطین به سمت حمله ها رژیم صهیونیستی به دلیل تحریک کردن ماه مبارک رمضان در داخل {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها مختلف فلسطین را پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر یکپارچه حمایت‌های شخصی به دلیل برادران فلسطینی کدام ممکن است به دلیل عربی در دسترس بودن قدس حفاظت می‌کنند، {تأکید کرد}.

منبع مفید وزارت خارجه سوریه در داخل یکپارچه ذکر شد کدام ممکن است سکوت نامشخص محله به اصطلاح در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعال غیرموجه گروه های در سراسر جهان نسبت به توقف این حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر آمریکا به دلیل اقدامات اشغالگرانه، تجاوزکارانه، شهرک سازی، یهودی سازی، کشتار، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادره سرزمین‌های فلسطینی تغییری در داخل اطلاعات {تاریخی} راه اندازی نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در عقب نشینی ملت ما به دلیل حقوق شخصی نمی شود، در نتیجه این اسرائیل است کدام ممکن است تهدیدی برای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.

این منبع مفید در نهایت تاکید کرد کدام ممکن است آرمان فلسطین، آرمان غالب سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عربی ما باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه به صحن‌های مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی {حمله} کردند تخصصی ایجاد می کند تأثیر این یورش ۱۶۰ فلسطینی مجروح شدند کدام ممکن است جاری شماری به دلیل مجروحان وخیم گزارش شده است.

یورش نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ده‌ها نمازگزار فلسطینی کدام ممکن است شخصی را برای اقامه نماز جمعه به این وضعیت مقدس رسانده بوده اند همراه خود پاسخ بزرگ گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت}‌های در سراسر جهان روبه رو شده است.